Hem Sverige Bättre tänder hos barn och unga i Stockholms län

Bättre tänder hos barn och unga i Stockholms län

förbi admin
0 kommentar

Att tandhälsan tydligt beror på socioekonomiska orsaker är klart, vilket kan ses i en ny rapport från Region Stockholm.

– Detta är något vi jobbar med varje dag, hälsoklyftorna hänger ihop med socioekonomin. Det är inte helt lätt att lösa, segregationen märks också på fler områden såsom hjärt- och kärlsjukdomar, fetma, diabetes typ 2 och fler som röker, säger tandvårdsberedningens ordförande Karin Fälldin (C).

Regionen arbetar med riktade insatser i de områden som har sämst tandhälsa, bland annat ingår tandhälsa i de hembesök som görs inom det som tidigare kallades Rinkebyprojektet.

– Nu kallar vi även ettåringar, vi ser att en tidig kontakt med tandvården ger effekt. De vanor man sätter tidigt i livet håller man ofta fast vid.

Kommer föräldrar med sina småbarn?

– De flesta kommer. Men enligt Folktandvården Järva är det många som uteblir, de har inte kunskapen om att mjölktänder är viktiga och inte heller samma kunskaper om tandborstning, matvanor och sockervanor, säger Karin Fälldin.

Karin Fälldin är glad över att tandhälsan blev bättre i alla åldersgrupper i fjol – men framför allt bland 9-åringar.

Foto: Region Stockholm

Syftet med att kalla barnen till tandvården redan vid ett års ålder är att i ett tidigare skede identifiera de barn som redan har, eller riskerar att utveckla, karies. Det är konstaterat att en påbörjad utveckling av kariessjukdom är svår att bryta.

Generellt betecknas tandhälsan bland barn och ungdomar som mycket god. Andelen treåringar med karies är fortfarande liten, 3,4 procent. Andelen 23-åringar med kariesskadade tänder var 57,5 procent 2021, vilket är en förbättring med drygt 1 procentenhet jämfört med 2020.

– När man lämnar den avgiftsfria barntandvården vid 23 års ålder ska man ha en bra grund och en vana vid förebyggande tandvård, säger Karin Fälldin.

Folktandvården Stockholms län har i uppdrag att utföra riktade insatser i områden med störst behov. Det innebär bland annat andhälsoinformation vid BVC till föräldrar när barnet är omkring tolv månader gammalt, fluorlackning av vissa tänder vid 7 och 13 års ålder, fluorsköljning och tandhälsoinformation i förskoleklass och klass 5.

År 2021 hade 1,7 procent av 3-åringarna i områdena med bäst tandhälsa kariesskadade tänder. Motsvarande siffra för områdena med allra sämst var 10,6 procent.

När det gäller 7-åringarna hade 17,2 procent av barnen i områden med bäst tandhälsa kariesskadade tänder. Motsvarande siffra för områden med sämst tandhälsa var 56,8 procent.

Över tid har andelen 19-åringar med kariesskadade tänder minskat, framför allt i områden med sämre övergripande tandhälsa. I områden med bäst tandhälsa har förbättringstakten inte varit lika hög, vilket betyder att skillnaden mellan områdena i länet ökat under 2000-talet.

– Men något som är roligt är att vi 2021 ser vi en förbättring i alla åldersgrupper, framför allt bland 19-åringarna. De som är 19 nu var den första kull som kom i kontakt med tandvården redan som tvååringar, säger Karin Fälldin.

Chaim Zlotnik, ordförande i Sveriges tandläkarförbund och själv verksam inom Folktandvården i Stockholm, menar att ett stort problem är tandläkarbrist i stora delar av Sverige.

– Tillgängligheten till tandläkare är bättre i Stockholm än i många andra delar av landet, men det kan ändå vara svårt att rekrytera till orter som Nynäshamn, Norrtälje, Rimbo och Hallstavik, säger han.

Läs mer: Var femte person har tandvårdsrädsla – men det går att få hjälp

Du kanske också gillar