Hem Ekonomi 4 miljoner delas ut i till Landshypoteks lantbrukskunder på Gotland

4 miljoner delas ut i till Landshypoteks lantbrukskunder på Gotland

förbi admin
0 kommentar
Landshypotek Ekonomisk Förening, som med sina drygt 36 000 medlemmar äger sin egen bank, beslutade under torsdagens föreningsstämma att dela ut 157 miljoner kronor av förra årets vinst. 4 miljoner tillfaller öns lantbruksföretagare och gårdsboende.

 

Utdelningen motsvarar 8 procent i återbäring på varje medlems ekonomiska insats i föreningen och är ett välkommet tillskott när kostnaderna för drivmedel, gödsel, foder och andra viktiga insatsvaror stigit kraftigt.

Landshypoteks cirkulära ekonomi, där de jord- och skogsbrukande ägarna lånar av sig själva och vinsten sedan går tillbaka till dem, är unikt på svensk bankmarknad.

– Jag är glad över att vi kan fortsätta att ge en god återbäring på medlemmarnas eget insatskapital, säger Per-Olof Hilmér, ordförande för Landshypotek Ekonomisk Förening. Det är extra välkommet i det ansträngda ekonomiska läge som många lantbruksföretagare brottas med utifrån de kraftigt ökade produktions- och driftskostnaderna och för fortsatta investeringar och underhåll på gårdar runt om i landet.

Så fördelas utdelningen över landet

(utgår från Landshypotek Ekonomisk Förenings elva regioner)

 

Gotland

 4 mnkr

Gävle-Dala

 5 mnkr

Mitt

 6 mnkr

Mälarprovinserna

23 mnkr

Norr

 4 mnkr

Skåne

26 mnkr

Småland m.fl. provinser

23 mnkr

Väst

22 mnkr

Wermland

 8 mnkr

Örebro

 9 mnkr

Östgöta

25 mnkr

 

Det kännetecknar lantbruket på Gotland

Länet har Sveriges största andele jordbruksareal i förhållande till sin befolkning. Utmärkande för Gotland är också en hög andel grönsaksodlare och en relativt stor mjölk- och nötköttsproduktion. Därutöver är lantbruksföretagen en viktig motor för andra serviceyrken i närområdet.

Landshypotek – finansiering av jord- och skogsbruk sedan 1836

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10

 
Du kanske också gillar