Hem Ekonomi ”Börsen kortsiktigt översåld” – Carnegie

”Börsen kortsiktigt översåld” – Carnegie

förbi admin
0 kommentar

Energikrisen i Europa eskalerar. Börserna i Europa inledde veckan med tydliga nedgångar, som dock mildrades efter lunch. Fredagskvällens besked om helt stoppade naturgasflöden från Ryssland till Tyskland/Eu via gasledningen Nordstream 1 pressade upp naturgaspriset med cirka 20 procent. Oljekartellen Opec+ höll ett möte på måndagen och kom överens om en mindre produktionssänkning under oktober. Oljepriset handlas upp 3 procent  på måndagen och drog med sig hela oljesektorn upp på börsen.

Att Europa går in i en lågkonjunktur är nog de flesta bedömare eniga om och att inbromsningen blir så kraftig att det innebär en recession är mycket troligt, menar Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking. Det scenariot är dock inte nytt för marknaden och är delvis inbakad i aktuell värdering av börsen.

– Att gasexporten från Ryssland skulle kunna stoppas helt har varit ett scenario som funnits med i marknaden. Hade ett sånt beslut kommit helt oväntat så hade vi sannolikt sett betydligt större rörelser än dagens nedgång. Det här scenariot är redan delvis inprisat i marknaden. Däremot finns det en påtaglig risk för större nedrevideringar av vinstprognoserna nu som en följd av detta. Vinstestimaten förväntades redan tidigare att justeras ned gradvis kommande kvartal. Det här kommer innebära att nedrevideringarna behöver bli större.

Generellt leder högre energipriser till pressad lönsamhet som i sin tur genererar dämpade vinstförväntningar för nästa år. Högre och ihållande energipriser ökar risken för högre inflation och stigande räntor. Torsdagens räntebesked från den europeiska centralbanken ECB är därför högintressant. Marknaden väntar sig en höjning på 75 punkter. De senaste inflationssiffrorna i Euroområdet är 9,1 procent och kärninflationen har stigit till 5,5 procent.

Hur ECB resonerar kring den nuvarande energikrisen samt storleken på räntehöjningen är viktiga besked till den svenska Riksbanken, som ger räntebesked den 20 september och där marknaden prisar in en höjning på 75 punkter. Den amerikanska tioårsräntan har stigit snabbt från 2,60 procent i början av augusti till dagens nivåer kring 3,20 procent. Räntemarknaden prisar fortfarande in en Fed-höjning på 75 punkter i slutet av september.

Hur påverkar högre energipriser de svenska börsbolagen?

– Exponeringen mot europeiska energipriser är stor för de svenska bolagen generellt men det finns trots allt vissa faktorer som talar till deras favör. Beroendet av naturgas specifikt är dock generellt lägre för de svenska bolagen vilket gör att de inte har samma exponering mot risken för till exempel brist eller ransonering. Även elpriserna kan tala till de nordiska bolagens fördel när priserna är ännu högre på andra marknader i Europa. De svenska bolagen bör därför kunna hålla emot bättre lönsamhetsmässigt än sina europeiska konkurrenter. De nordiska skogsbolagen är ett bra exempel på detta , säger Karl Hedberg.

Hur bör investerare agera med sin aktieportfölj?

– Det beror mycket på vilken tidshorisont man har på sitt agerande. Börsen har tappat mycket de senaste veckorna och är kortsiktigt översåld ur ett tekniskt analysperspektiv. Det indikerar en rekyl upp kortsiktigt. Den kortsiktiga investeraren kan se detta som ett köpläge medan den mer långsiktiga inväntar en rörelse uppåt och utnyttjar det tillfället att öka kassan eller disponera om portföljen, säger Karl Hedberg.

Ännu inte kund?

Beställ din provportfölj med rekommenderade aktier och investeringar

Beställ här


Hållpunkter i veckan

Det finns relativt få bolag inom energi- och råvarusektorn på Stockholmsbörsen. Ett av dessa är Midcap-bolaget Enquest, som lämnar sin halvårsrapport på tisdag. Läkemedelsbolaget Camurus har redovisat en stark försäljningsutveckling för sitt nya läkemedel mot opiodberoende och bolaget visade för första gången vinst i senaste kvartalsrapporten. Den operationella utvecklingen och status för bolagets alla pågående fas 3-projekt redovisas på tisdagens kapitalmarknadsdag. På bolagsnivå får vi även nya mätpunkter för hur snabbt återhämtningen för flygbolagen går. På tisdag och onsdag redovisar Finnair, Norwegian och SAS trafiksiffrorna för augusti.

På makrofronten landar fortsatt stort fokus på centralbankernas agerande. I veckan ger såväl Australien, Kanada och ECB räntebesked – men hur stora höjningar? Utfallen påverkar Riksbankens agerande. Den eskalerande energikrisen i Europa tvingar fram nya åtgärder, där fredagens extrainkallade energimöte i EU är höjdpunkten.

Slutligen hamnar såklart söndagens riksdagsval i Sverige i fokus, där vi dock inte förväntar oss några större börsrörelser kortsiktigt relaterat till utfallet.

Läs veckans agenda

Aktiecase

Inkassobolaget Intrum har haft en relativt trög kursutveckling de senaste åren. Detta trots en vinsttillväxt kring 10 procent per år och stadigt växande utdelning med en i nuläget ganska hög direktavkastning. Vi bedömer att nuvarande förtroenderabatt  är för stor, vilket har skapat ett attraktivt läge i aktien.

Intrum är det marknadsledande kredithanteringsbolaget i Europa verksamt i 24 länder. Kärnverksamhet är att hjälpa företag med kredithanteringslösningar som skapar möjlighet för kundföretagen till ett bättre kassaflöde och högre lönsamhet. I grunden gillar vi Intrums starka underliggande kassaflöden som har bidragit till en stabilt ökande årlig utdelning de senaste 16 åren.

Vår bedömning är att aktiemarknaden underskattar Intrums motståndskraft i att möta konjunktursvängningar. Vi ser goda förutsättningar för Intrum att fortsätta växa vinsten med historiska 10 procent per år. Med en fortsatt stabil kassaflödesgenerering bör värderingsmultiplarna kunna komma upp en bit, i takt med att aktiemarknaden återfår förtroende för bolaget. I botten finns stöd av en hög direktavkastning, i nuläget goda 7 procent. Vi rekommenderar Köp med riktkursen 306 SEK, motsvarande en uppsida på drygt 40 procent.


Teknisk analys – OMXS30 kort/medellång sikt

Under fredagens handel noterade OMXS30 en uppgång med 2,6 procent till en stängning på nivån 1925. Trots den starka uppgången blev ändå facit för veckan en nedgång med 1,6 procent. Vad kan vi dra för slutsats av en sån stark uppgångsdag som fredagen? Kan vi över huvud taget kan dra en grundad slutsats? Historien har lärt oss att de största enskilda uppgångsdagarna ofta sker i en bear market och därför kan vi inte dra några slutsatser av en stark uppgångsdag. Index har, fram till i fredags, bildat hela sex uppgångsdagar som är större än 2,5 procent sedan nedgången startade den 4 januari. En stark uppgångsdag gör ingen bull market som man brukar säga.

Som vi kan se i veckodiagrammen från januari 2020 nedan noteras OMXS30 i en fallande trend, det vill säga stegvis lägre toppar och bottnar. Det viktigaste stödet möter nu i spannet mellan 1 850 till 1 900. Om 1 850-området punkteras möter nästa viktiga stödområde vid i runda slängar 1 700 där vi har haft flera viktiga vändningsnivåer under de senaste fem åren. 

Men vad krävs då för att vi ska kunna se ett positivt scenario? Så länge index noteras under 2 065, det vill säga den senaste toppen den 16 aug, råder alltså nedtrend. Det jag bevakar för ett positivt scenario är helt enkelt ett genombrott av den nivån alternativt en tydlig  reversal-formation i vecko- eller månadsdiagrammen som visar att psykologin har vänt. Men fram till dess det sker råder alltså nedtrend med ett negativt framtidsscenario. 

Du kanske också gillar