Hem Ekonomi Boverket tvingas revidera prognos för bostadsbyggande

Boverket tvingas revidera prognos för bostadsbyggande

förbi admin
0 kommentar

Byggtakten för nya bostäder i Sverige har länge legat under den nivå som krävs för att mota bostadsbristen. I nuläget skulle den behöva överstiga 63 000 nya bostäder per år för att beta av underskottet, enligt Boverket.

Men bedömningen är att det snarare svänger åt andra hållet.

– Mycket talar för en betydande inbromsning. Vi förutsåg i vår förra prognos en inbromsning med de marknadsdata som fanns då, i maj. Sedan dess har vi sett flera väsentliga faktorer gå åt fel håll, säger Boverkets analytiker Hans-Åke Palmgren.

Han syftar då framför allt på förändrade ränteprognoser, räntehöjningar som kommit tidigare än förväntat och rusande energipriser som skapar osäkerhet och mindre realinkomster hos hushållen. Det har gjort att myndigheten just nu reviderar sin byggprognos och väntas komma med en uppdatering inom kort.Foto: Charlotte Nilsson/Boverket

I förhållande till bostadsbristen har byggandet legat efter, men det har under de senaste fem åren åtminstone varit tydligt över vad som behövs för att möta befolkningstillväxten. Nu finns det enligt Hans-Åke Palmgren en risk, om än liten, att inte ens det uppnås framöver.

– Det kan inte uteslutas att takten under en tid hamnar i närheten av vad som krävs för att matcha befolkningstillväxten, men vi tror att den blir högre än så, säger han.

För att möta den beräknade befolkningstillväxten fram till 2030 skulle det behövas drygt 37 000 nya bostäder i landet per år, enligt Boverket.

Analytikern Lennart Weiss på byggbolaget Veidekke riktar i en tidigare DN-artikel kritik mot statistiken över påbörjade bostäder. Han menar att den blir missvisande eftersom den egentligen bara visar hur många byggen som har fått startbesked, och inte hur många som faktiskt har valt att börja bygga.

Hans-Åke Palmgren håller med om att det finns en osäkerhet i statistiken, framför allt vad gäller flerbostadshus. I verkligheten är det troligtvis färre bostäder som har påbörjats än vad statistiken säger.

– Det gäller att vara tydlig med vad den statistiken visar förstås. Vi har inte så mycket bättre data någon annanstans, så man får ha det som en utgångspunkt och sedan får man resonera att det kommer att vara en lägre takt än vad statistiken visar, säger han.

I ett normalläge när de flesta planerade projekten blir av är det inte ett stort problem. Det är framför allt när konjunkturen faller och byggbolag drar i handbromsen som statistiken kan bli missvisande.

– Man måste vara tydlig när man kommunicerar när det börjar bromsa in att det här blir någon slags taksiffra som med all sannolikhet kommer att understigas. Det är svårt att komma in under ytan ordentligt, men man kan skaffa sig en generell bild i någon mån, säger Palmgren.

Veidekke pekar i samband med en färsk marknadsanalys på att takten för bostadsbyggandet kan stanna av med upp till 50 procent i år. Hans-Åke Palmgren vill inte spekulera i några tal eller procentsatser i nuläget, men han kan konstatera att inbromsningen av efterfrågan på nybyggda bostäder hittills i år har varit tydlig.

– Vi tittar på det här just nu. Byggandet av bostadsrätter och hyresrätter höll nog en ganska hög takt under första halvåret, och sedan sker det en successiv och tydlig inbromsning under andra halvåret. Det är svårt att värdera hur stor den är inbromsningen är men den kan vara ganska hård.

Finns det risk att bostadsbristen förvärras?

– I vart fall är det inte bra om byggandet bromsar in kraftigt. Vi behöver hålla en takt på drygt 63 000 påbörjade bostäder om året för att möta bostadsbristen, säger Hans-Åke Palmgren.

Sju av tio kommuner har bostadsbrist

Andel av kommunerna som svarat att de har överskott, balans eller underskott av bostäder. Antal kommuner inom parentes.
Fråga: Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge i kommunen som helhet?

Sju av tio kommuner har bostadsbrist

Källa: Boverket

Läs mer:

Experter pekar ut ljusglimtar i ekonomin

Rekordnedgång på bopriserna i september

Du kanske också gillar