Hem Ekonomi Corem säljer för 3,9 miljarder – stora fastigheter i Danmark

Corem säljer för 3,9 miljarder – stora fastigheter i Danmark

förbi admin
0 kommentar

Corem säljer två fastigheter i Köpenhamn till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 3.900 mkr, vilket är i linje med bokfört värde. Corem har ägt de stora fastigheterna sedan 2018 och 2019. Köpare är en utländsk aktör. Corem är därmed i mål med två av de fyra planerade stora avyttringarna.Corems rådgivare har varit CBRE, Kromann Reumert och Breinholt Consulting.

Den ena fastigheten, känd som Codanhuset, är belägen på Gammel Kongevej 60 och har en uthyrningsbar area om cirka 30.300 kvm. Den andra fastigheten är belägen på Kalvebod Brygge 32 och har en uthyrningsbar area om cirka 31 000 kvm. Hyresvärdet uppgår till 171 mkr vilket utgör 59 procent av Köpenhamnsbeståndets totala hyresvärde. Båda fastigheterna är fullt uthyrda.

Fastigheten på Kalvebod Brygge förvärvade Corem (då Klövern) från Genesta i december 2019 för ett underliggande fastighetsvärde uppgående till 1.420 miljoner danska kronor, då motsvarande cirka 1.984 miljoner kronor. Codanhuset köptes 2018 från Dades för 1,44 miljarder danska kronor.

– Det är glädjande att se att det i dessa tider finns en god efterfrågan på högkvalitativa kontorsfastigheter. Detta är en av de största fastighetstransaktionerna i Danmark under året, säger Peeter Kinnunen, Transaktionschef på Corem.

Efter avdrag för uppskjuten skatt, transaktionskostnader och återföring av tidigare redovisad uppskjuten skatt är bedömningen att ingen resultateffekt uppstår i kvartal 4 2023, uppger Corem.

Frånträde är planerat till den 29 november 2023.

Denna försäljning utgör den andra av de fyra avsiktsförklaringar, om totalt 12 miljarder kronor, som Corem planerar att göra och som Fastighetsvärlden berättade om den 20 oktober 2023.

För några veckor sedan sålde Corem en portfölj med 24 fastigheter till Blackstome för 1.160 miljoner kronor.


Du kanske också gillar