Hem Ekonomi Damberg hade fel– bankernas bruttomarginal på bolån minskar

Damberg hade fel– bankernas bruttomarginal på bolån minskar

förbi admin
0 kommentar

Skillnaden mellan bankernas utlåningsränta för bolån med rörlig ränta och kostnaden för deras finansiering (bruttomarginalen) minskade kraftigt under det andra kvartalet 2022. Vid kvartalets utgång var bruttomarginalen 1,07 procent, jämfört med 1,35 procent vid slutet av det första kvartalet.

Såväl från politiskt håll som myndighetshåll har det på senare tid kommit utspel om att bankerna passat på att höja marginalerna när räntorna har ökat. Något som bland annat finansminister Mikael Damberg uttryckte oro för. Nu senast i en intervju med DN.

En beskrivning som fick SBAB:s chefsekonom Robert Boije att reagera.

– Data visar tvärtom att differenserna mellan bankernas snitträntor och räntorna på bankernas upplåningsmarknad har minskat. Även om det kan finnas vissa mindre tidsmässiga förskjutningar mellan vårt sätt att räkna på marginalerna och Finansinspektionens beräkning av den så kallade bolånemarginalen, så skulle jag bli förvånad över om Finansinspektionens siffror framöver landar i en radikalt annan bild är vår, sa Robert Boije i senaste upplagan av i SBAB:s rapport Boräntenytt.

Och Finansinspektionen ger nu Robert Boije rätt som i dag publicerar statistik över bankernas bruttomarginaler på bolån. Enligt myndigheten har både bankernas finansieringskostnad och bolåneräntorna ökat under andra kvartalet. Ökningen i finansieringskostnaden för bankerna har dock varit större än ökningen i de rörliga bolåneräntorna. Detta bidrog till att bankernas bruttomarginal på bolån med rörlig ränta föll under andra kvartalet. En anledning till bankernas ökade finansieringskostnad var, enligt FI, den stora makroekonomiska osäkerheten under våren och stigande inflation. Det medförde att marknadsräntorna steg, särskilt på längre löptider. Sedan utgången av det andra kvartalet har ränteläget dock ändrats något. Bankernas finansieringskostnad har varit fortsatt hög under juli och augusti på grund av förväntade räntehöjningar medan de rörliga bolåneräntorna har ökat ytterligare, bland annat till följd av Riksbankens styrräntehöjning i slutet av juni.

Enligt Finansinspektionen finns det fortfarande ett förhandlingsutrymme för konsumenter om bolånevillkor och upprepar sitt gamla råd att om konsumenter i högre utsträckning var beredda att byta bank skulle det sannolikt bidra till att de genomsnittliga bolåneräntorna sjönk.

Du kanske också gillar