Hem Ekonomi DEBATT: Debatt: Pensionssystemet måste reformeras

DEBATT: Debatt: Pensionssystemet måste reformeras

förbi admin
0 kommentar

Sverige har nu tyvärr det sämsta pensionssystemet i Norden. Sveriges nya Socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) måste återskapa förtroendet för pensionssystemet, skriver Frans Lindelöw, koncernchef på pensionsbolaget Skandia.

Sveriges pensionssystem har, under flera årtionden, fungerat som ett föredöme för andra länder. Med nyckelord som stabilitet och långsiktighet har andra regeringar och experter blickat mot vårt system för inspiration. Men när olika länders pensionssystem årligen analyseras tappar Sverige i placeringar. På tio år har Sverige gått från fjärde plats till åttonde plats. (Melbourne Mercer Pension Index 2012, 2022) 

För första gången på lång tid har Sverige det sämsta pensionssystemet i Norden. Att det svenska pensionssystemet sjunker i den globala rankingen beror främst på att Sverige får lågt betyg i kategorin som mäter om pensionssystemet ger tillräckliga pensioner. Förlängda arbetsliv anges som en viktig nyckel men Sverige sticker även ut negativt som ett av väldigt få länder som helt saknar incitament till eget pensionssparande för låg- och medelinkomsttagare.

Att allt fler svenskar lever längre och är friskare på ålderns höst är i grund och botten fantastiskt. Men det innebär också att vi kommer att behöva arbeta högre upp i åldrarna eller börja arbetslivet tidigare. För trots att vårt pensionssystem fortfarande är stabilt utmanas dagens och morgondagens pensionärers trygghet av tre starka krafter samtidigt: 

Inflationstakten i ekonomin har på kort tid ökat betydligt mer än förväntat. De bakomliggande skälen är flera; ökade mat och energipriser på grund av energiomställning och det ryska anfallskriget, ökad efterfrågan på varor och tjänster när pandemin sakta släpper sitt grepp samt bakomliggande baseffekter och problem med leveranskedjor, för att nämna några. Oavsett orsaken så blir effekten för Sveriges fler än 2 miljonärer pensionärer densamma – minskad köpkraft och en sänkning av realinkomsten. Trots Riksbankens åtgärder ser vi en inflation på 9,7 procent enligt SCB:s siffror för september. Redan nu kan en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Skandia dessutom visa att det här får följdverkningar för svenska folkets pensionssparande, där en av fem svenskar anger att de minskat sitt sparande till pensionen, jämfört med ett halvår tillbaka.  

Pension och populism hör inte ihop. Vi behöver säga som det är – den pensionspopulism som vi under valåret sett prov på från flera av våra ledande politiker riskerar att erodera systemets långsiktiga stabilitet. Jag vill framför allt framhålla att det är en dålig idé att öka den del av pensionärernas inkomster som bestäms i regeringens löpande budget. Det gör de principiellt raka rören mellan arbete och pension allt krokigare. Sveriges pensionärer är en stor och röststark grupp som de politiska partierna mycket väl kan frestas att stryka medhårs med löften om kortsiktiga eller tillfälliga inkomstförstärkningar. Det svenska pensionssystemets robusthet har till stor del byggts genom långsiktiga beslut med bred förankring i riksdagen – inte genom valrörelsedopade budgivningar.  

Förväntningarna på pensionsnivåerna är i nuläget högre än dess leverans. På sikt ser vi en stor och växande grupp medelinkomsttagare som arbetat genom hela livet men som riskerar att inte få en pension som motsvarar deras förväntningar, inte ens med den så viktiga tjänstepensionen medräknad. Här behöver vi lösningar som levererar ekonomiskt hållbara pensioner om inte pensionssystemets legitimitet på sikt ska ifrågasättas än mer. 

Den nu tillträdande regeringen och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) har såväl utmaningar som möjligheter framför sig. Tidöavtalet innehåller väl avvägda förslag om sänkt skatt på såväl arbetsinkomster som pensioner och stärkta drivkrafter för äldre att stanna kvar i arbetslivet. 

Men det är också hög tid att se över ytterligare reformer som Sveriges pensionärer behöver. Låt mig lyfta två konkreta och angelägna exempel:  Tryggare system öppnar för mer premiepension. Tuffa prioriteringar krävs om de allmänna pensionerna ska bli bättre. En grundläggande tanke då premiepensionssystemet utformades var att skapa förutsättningar för högre pensioner tack vare tillgången till aktiemarknadens avkastning. Det har i allt väsentligt också fungerat. Sedan år 1995 har avkastningen inom premiepensionen, trots turbulenta tider, i genomsnitt uppgått till 8,8 procent per år, vilket kan jämföras med inkomstpensionen, på 3,1 procent per år (Pensionsmyndigheten, 2021).Ett sparkapital i premiepension ger alltså en mycket större utväxling i det framtida pensionskuvertet. Därför är det nu tid att öronmärka mer av den allmänna pensionen till förmån för premiepension.  En ny bred sparform – Allemanspension. Nu är det hög tid för politiken att växla spår från att premiera skuldsättning till att åter uppmuntra långsiktigt sparande. Tidöavtalet innehåller en öppning för detta när det kommer till att ”reformer som ska bidra till breddat ägande vad gäller pension ska genomföras”. Flera partier i regeringsunderlaget har också presenterat konkreta reformer på området. Det är välkommet. 

Skandia har redan arbetat fram ett konstruktivt förslag till en ny bred sparform – Allemanspension. 

Sparandet skulle vara öronmärkt just till pension och skatten på ett sparkapital i Allemanspension skulle vara betydligt lägre än skatten på sparande i ISK och därmed jämställas med annat pensionssparande som till exempel tjänstepension. Det är ett tydligt incitament som vi bedömer åter skulle få fler människor att spara till sin pension i Sverige.  

Det svenska pensionssystemet har levererat väl under lång tid, inte minst tack vare tjänstepensionerna. Men tider förändras, och i takt med att orosmolnen nu tornar upp sig är det hög tid att se till de nödvändiga reformer som behövs. Den nya regeringen såväl som oppositionen har nu ett ypperligt tillfälle att visa hur breda och fast förankrade överenskommelser kan fortsätta att bygga ett pensionssystem i världsklass. Det tror jag att dagens och morgondagens pensionärer i Sverige förväntar sig.  

 

Frans Lindelöw

Koncernchef, Skandia

Du kanske också gillar