Hem Ekonomi “Det är en självklarhet att amorterings­kravet bör pausas”

“Det är en självklarhet att amorterings­kravet bör pausas”

förbi admin
0 kommentar

Senast på fredag ska Finansinspektionen (FI) redovisa sina slutsatser av regerings­uppdraget att i rådande läge pröva amorterings­kraven och bolånetaket.

Robert Boije har tidigare varit tydlig med vad han tycker om amorteringskravet.

– Jag har inte sett någon analys från Finansinspektionens sida som säger att det för den finansiella stabiliteten är bättre att inte motverka Riksbankens arbete med att få ned inflationen än att försöka dämpa ett stort fall i bostadspriserna. I synnerhet som det dessutom finns en hel del forskning som visar att kreditregleringar som amorteringskrav och bolånetak försämrar hushållens likvida sparande, sa han till Realtid i början av augusti.

Han har även uttryckt frågetecken kring varför FI fick uppdraget att utreda sig självt:

– Jag tycker att det är utmärkt att regeringen nu tillsätter en översyn av både bolånetaket och amorteringskraven. Jag tycker samtidigt att det är lite märkligt att uppdraget ges till den myndighet som i praktiken är den som beslutat och talat sig varm för regleringarna. Det hade varit bättre att ge uppdraget till en oberoende extern part, sa Robert Boije till Realtid ett par veckor senare,

I debattartikeln i dagens SvD skriver han det inte finns några starka belägg för att syftet med amorteringskraven uppnås.

”I rådande läge är det en självklarhet att amorterings­kravet bör pausas. Huvudsyftet med amorterings­kraven är enligt FI att undvika en situation där högt skuldsatta hushåll drar ned sin konsumtion kraftigt. Vi har nu en situation då höga livsmedels-, el- och drivmedels­priser till följd av ett krig lett till ett fall i just hushållens konsumtion.”

Robert Boije tycker inte heller att det rätt att överlämna ansvaret till bankerna.

”Sett till hela befolkningen är det en liten andel hushåll som omfattas av amorterings­kraven. Att lätta på dem kommer därför att ha marginell effekt på inflationen och därmed Riksbankens styrränta. Detta i synnerhet som knappast alla som berörs av kraven kommer att be om lättnad. Det kommer dock att ha stor betydelse för de mest utsatta hushållen.”

 

Du kanske också gillar