Hem Ekonomi Detta händer måndag 14 november

Detta händer måndag 14 november

förbi admin
0 kommentar

Så påverkar den digitala omställningen Sveriges ekonomi

Sverige har under de senaste åren blivit ett viktigt centrum för internationell digitalisering. Det skapar stora värden – både här hemma och globalt.

Läs mer om Amazon Web Services

Det finns många fördelar med Sverige som ett centrum i utbyggnaden av molnet. Dels är Sverige ett digitalt moget land med hög nivå av expertis och några av de mest framgångsrika digitala tjänsteföretagen globalt har sitt ursprung här.

Sverige har också goda fysiska och geografiska förutsättningar: ett tempererat klimat, väl utbyggd infrastruktur, och stor tillgång till förnybar energi – både genom vattenkraft och den snabba utbyggnaden av vind- och solkraft. Det centrala läget i Norden innebär också konkurrensfördelar. Om man slog samman de nordiska länderna skulle de räknas som världens 12:e största ekonomi, i samma storleksnivå som Brasilien, Kanada eller Sydkorea.

Investeringar på nära 6 miljarder kronor

Sverige är alltså viktigt för molnet, men molnet är också viktigt för Sverige. Det visar inte minst rapporten Unlocking Ambitions, som tagits fram av forskningsinstitutet Public First på uppdrag av Amazon Web Services (AWS). Rapporten bygger på intervjuer med näringslivsaktörer i alla EU-länder, däribland 500 svenska företag. Unlocking Ambitions granskar hur långt olika länder kommit på vägen att genomföra EU-kommissionens vision om ”The Digital Decade”, en samling målsättningar för digitalisering under 2020-talet. Om målen uppnås innan 2030 beräknar rapporten att det motsvarar nya värden motsvarande 338 miljoner kronor, bara i Sverige. För hela EU-regionen är summan av det potentiella värdet hela 28 biljoner kronor – mer än fem gånger Sveriges BNP.

Men för att nå dit krävs också en vilja att investera, både från offentlighet och näringsliv. Bara under åren 2017-2020 investerade AWS över 5,8 miljarder kronor i bygget av en svensk infrastrukturregion. Tre stora datacenter, som företaget kallar availability zones, har byggts i Västerås, Eskilstuna och Katrineholm och utgör nu grunden för företagets tiotusentals kunder i Norden. Enligt en rapport företaget tog fram i november 2021 hade investeringen dittills bidragit med 3,6 miljarder kronor i BNP-tillväxt utöver investeringen, och 1 145 arbetstillfällen per år. Under 2021-2022 förväntas BNP-tillskottet för Sverige bli ytterligare 2,2 miljarder.

Förnybar energi grunden

Amazon är också världens största privata köpare av förnybar energi och är involverade i en mängd vind- och solkraftsprojekt i Sverige och globalt. Det första projektet, vindkraftparken i värmländska Bäckhammar, levererar el till AWS datacenter och det publika elnätet sedan september 2020.

Genom olika initiativ bidrar AWS också till att ytterligare stärka Sveriges IT-kompetens. Den globala kompetensbristen inom IT är en enorm utmaning för att ta nästa steg i digitaliseringen. Även i Sverige känns effekterna. Redan innan pandemin accelererade den digitala utvecklingen bedömdes det saknas fler än 70 000 IT-experter för att täcka samhällets och näringslivets behov.

Dataskydd är en central fråga för att Sverige och andra EU-länder ska uppnå digitaliseringsmålen.

Läs mer om AWS Data Protection-arbete här.

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med AWS och ej en artikel av Dagens industri

Du kanske också gillar