Hem Ekonomi Ekonomerna: Då toppar inflationen i Sverige

Ekonomerna: Då toppar inflationen i Sverige

förbi admin
0 kommentar

På torsdag kommer Statistiska centralbyrån, SCB, släppa inflationssiffrorna för september månad. DN har därför bett några ekonomer att spå vad de tror att resultatet blir, när de tror att inflationen når sin topp och på vilken nivå den hamnar då.

Robert Boije tror att inflationen nått sin topp nu och att den kommer i september vara ungefär lika hög som i augusti, det vill säga 9 procent.

– Jag har tidigare trott att inflationen ska toppa snabbt under hösten. Vi har sett förbättringar i leveranskedjorna och livsmedelspriserna har fallit globalt, säger han.Foto: Erik Ardelius

Även drivmedelspriserna har fallit globalt – fram till att de oljeproducerande ländernas kartell, OPEC, häromveckan meddelade att de begränsar produktionen för att hålla uppe priset.

Boije tror ändå inte att det kommer att få så stor betydelse.

– Många länder i Europa går in i en lågkonjunktur och det brukar dra ner efterfrågan på drivmedel så jag tror inte på någon kraftig uppgång i drivmedelspriserna, säger han.

Boije lägger dock till varningen att elpriser är ”en joker i leken”.

Swedbank räknar med att inflationssiffran för september kommer att vara några tiondelar högre än i augusti, 9,3 provcent närmare bestämt. Och den fortsätter att stiga – toppen nås i januari eller februari.

Pernilla Johansson, seniorekonom på Swedbank.Foto: Swedbank

Men Pernilla Johansson är betydligt mer pessimistisk när det gäller södra Sverige där elpriset är många gånger högre än i norr.

– Vår bedömning är att inflationen i vinter i södra Sverige når drygt 14 procent. Prognosen bygger på att vi har högre elpriser i söder, säger hon.

Hon har utgått från terminspriserna på el (pris på el som levereras längre fram) som säger att priset i vinter kommer att stiga.

– De pekar på att elpriset kommer att vara betydligt högre. Och det kommer också att bli en del eftersläpningar av priser, som hyror och avgifter till bostadsrättsföreningar, säger Johansson.

Även i norra Sverige fortsätter inflationen att stiga, men Johansson räknar med att där toppar den på strax under 12 procent – just för att elpriset där är lägre än i söder.

Men hon säger samtidigt att det bästa som kan ske är att elförbrukningen går ner – det kan ha stor betydelse för priset.

Pernilla Johansson hänvisar till forskningsföretaget Energiforsk som presenterade en rapport i förra månaden. Den visar att om elförbrukningen i EU skulle minska med 10 procent – vilket är EU-kommissionens mål – skulle elpriset halveras i södra halvan av Sverige.

Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB.Foto: Jessica Gow/TT

Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB tror att inflationen i september kommer att hamna på 9,4 procent och att den sedan fortsätter upp lite till innan den når sin topp runt årsskiftet.

– Ungefär tio procent blir maxnivån, sedan vänder det nedåt säger han.

Går det trögt neråt?

– Det går trögt i början men sedan tror vi att det går hyggligt snabbt ner. Dels för att vi har en inbromsning av konjunkturen, dels har vi en stram penningpolitik med högre räntor, säger han.

En osäkerhet finns dock i att det inte är klart vilken finanspolitik den kommande regeringen ämnar driva – framför allt hur stora och breda stödpaket den tänker komma med, vilket riskerar att spå på inflationen.

Samtidigt hänvisar Bergqvist till vad Stockholms handelskammare har sagt om att delar av detaljhandeln har för stora lager och att det kan leda till sjunkande priser.

– Den bilden får jag också – vissa står med för stora lager. Det blir en del prissänkningar under slutet av året och början av nästa och det bidrar till att hålla nere inflationen, säger han.

Redan om priserna ligger kvar på nuvarande nivå kommer det med tiden att innebära att inflationen sjunker, eftersom inflation mäter takten i prisökningarna.

– Och skulle dessutom priserna börja gå ner, så accelererar det här fallet, säger Bergqvist.

Läs mer: Skattechock hotar landets regioner nästa år.

Du kanske också gillar