Hem Ekonomi Elanvändning har minskat med 25 procent i södra Sverige

Elanvändning har minskat med 25 procent i södra Sverige

förbi admin
0 kommentar

– Elanvändningen har sjunkit som en sten, säger Jesper Liveröd, presschef på Ellevio som är ett av de tre regionala elnätsbolagen i Sverige.

Han har tittat på hur elanvändningen sett ut för företagets cirka 1 miljon användare under de senaste fyra månaderna och jämfört med hur det sett ut de senaste åren.

Statistiken från Ellevio visar att hushållen i Bohuslän, Skaraborg och Örebro leder med minskningar på upp emot 25 procent under oktober.

– Stockholm och Värmland är två andra exempel, men faktum att det ser snarlikt ut överallt, säger Jesper Liveröd och fortsätter:

– Sannolikt kommer november innebära ännu större sänkningar.Foto: Ellevio

I första hand är det villa- och radhusägare som står för de största förändringarna i sin elanvändning, förutom i Stockholm där det finns fler lägenheter.

– Det är främst villor och enskilda hus som står för den största sänkningen.

Kan det milda vädret vara en anledning till att elanvändningen minskat?

– Krasst sett använder vi mer el ju kallare det är. Det innebär att det kan vara missvisande att jämföra ett varmt år med ett kallt, eftersom de vädermässiga förutsättningarna varit olika. Genom att jämföra flera år jämnar vi ut variationen en del, förklarar Jesper Liveröd.

Förutom att elpriset blir billigare om fler sparar el, finns även fler positiva effekter.

– Vi får en starkare balans i elförsörjningen och minskar risken för att delar av nätet måste kopplas bort under kortare perioder för att förhindra värre konsekvenser av extrem effektbrist, säger Jesper Liveröd.

Förutom prisfrågan så finns det flera positiva effekter av att spara el, bland annat minskar risken för att elnätet behöver kopplas bort.Foto: Magnus Hallgren

Förutom Ellevio, som har främst sina kunder i länen Gävleborg, Dalarna och Värmland samt västkusten och vissa delar av Stockholm, finns även elnätsbolagen Eon och Vattenfall.

Eon som har en stor del av sina kunder i Västernorrland och stora del av södra Sverige, har också märkt av en sjunkande trend.

– Våra kunder i norr har sparat 9 procent i september och 12 procent i oktober. Detta kan jämföras med våra kunder i Stockholm och söderut som har sparat 19 procent i september och 18 i oktober, säger Jessica Krook, chef för lokalnätet på Eon.

Siffrorna baseras på elanvändningen hos villaägare under september och oktober 2022 jämfört med 2020. Datan är väderkorrigerad enligt Jessica Krook, vilket innebär att de har justerat för om det varit kallare eller varmare än normalt.

Varför tror du att sparas det mer el i södra Sverige än i norra?

– Det är ju ett större ekonomiskt incitament att spara i prisområdena som kallas SE3 och SE4. Det är fantastiskt bra att våra kunder har minskat sin förbrukning så mycket.

I norra Sverige är Vattenfall det största regionala elnätsbolaget. DN har bett om statistik för norra Sverige, men företaget har inte velat lämna ut några siffror.

Du kanske också gillar