Hem Ekonomi Elkostnaden i Göteborg kan fördubblas

Elkostnaden i Göteborg kan fördubblas

förbi admin
0 kommentar

Göteborgs stad är en stor kund och brukar i vanliga fall betala ett fördelaktigt pris för el, men nuvarande avtal löper bara till årsskiftet. Efter nyår väntar en rejäl prishöjning.

– En del av priset är fast. Den stora skillnaden är den så kallade profilkostnaden som kommer att öka från cirka 40 kronor per megawattimme till cirka 575 kronor. Den är rörlig i det nya avtalet så vi vet inte hur det faller ut, säger Dan Ervall, enhetschef för energi, innemiljö och installation på lokalförvaltningen i Göteborg.

Om man räknar bort strömslukande idrottsanläggningar förbrukar de kommunala verksamheterna i Göteborg ungefär 120 000 megawattimmar per år. Det motsvarar elförbrukningen i närmare 5 000 genomsnittliga svenska villor.

Elleveransen till kommunala skolor, förskolor, äldreboenden och andra verksamheter landar enligt prognosen för 2022 på 61,5 miljoner kronor. Lägger man till skatt och nätavgift landar kostnaden på 144 miljoner kronor.

För nästa år beräknas bara elleveransen kosta runt 125 miljoner kronor. Med skatt och nätavgift uppgår den beräknade kostnaden till nästan 210 miljoner.

Kommunens upphandlare kämpar för att pressa priserna, men enligt Dan Ervall märks en tydlig skillnad mot tidigare år. Vanligen accepterar elleverantörer att binda även profilkostnaden, men nu lägger de över risken på kunden.

– I det nya avtalet var det inga leverantörer som ville leverera med fast profilkostnad. När de ska leverera el så kan det kosta hur mycket som helst och den risken vill inte leverantören ta, utan den får kunden ta, säger Dan Ervall.

Göteborgs politiker är väl medvetna om att elpriset kan bli ett problem.

– Det kan bli riktigt tufft om det vill sig illa med en lång och svår vinter, säger kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M).

– Vi har en mycket allvarlig situation och det är inte bara här i Göteborgs kommun som vi blir drabbade av höjda elpriset. Vi har även näringslivet och alla privatpersoner som kommer att känna av detta, fortsätter han.Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Alliansen i Göteborg gick till val på att inte höja kommunalskatten. Axel Josefson ser tre andra sätt att parera ökade kostnader för staden.

– Det första är att spara på andra utgifter, annars får man låna eller sälja av tillgångar för att finansiera det här. Vi behöver ha en budget som går ihop, säger han.

Kommunstyrelsen har gett stadsledningskontoret i uppdrag att se över möjliga åtgärder för att minska stadens elförbrukning.

Från kontinenten har det rapporterats om stängda simhallar och sänkta inomhustemperaturer. Axel Josefson utesluter inte att drastiska åtgärder kan krävas i Göteborg.

– Då handlar det inte främst om att kostnaden är för hög, men det finns en risk för elbrist och då måste vi prioritera här i samhället. Utifrån det perspektivet kan det bli den typen av åtgärder. Men det är lite tidigt att säga nu, vi vet inte hur svår situationen kommer att bli, säger Axel Josefson.

Han vill dock poängtera att alla kan dra sitt strå till stacken genom att se över sin elanvändning och försöka minska konsumtionen.

– Då slipper vi göra de här drastiska åtgärderna och vi kommer också att kunna få ner priserna. Anledningen till att vi har så höga priser är att vi har en större konsumtion än produktion, säger han.

Läs DN:s nyheter från Göteborg

Du kanske också gillar