Hem Ekonomi Facket laddar för strid med Klarna: ”Kan bli dyrt”

Facket laddar för strid med Klarna: ”Kan bli dyrt”

förbi admin
0 kommentar

Det har snart gått två veckor sedan Klarnas grundare Sebastian Siemiatkowski kallade till ett stormöte.

Det är tuffare tider i techsektorn och många bolag tvingas dra i handbromsen – och Klarna är inget undantag.

Genom ett förinspelat meddelande fick personalen veta att 700 av 7 000 anställda kan tvingas bort från bolaget.

Efterspelet har varit bittert. Facken har kritiserat Klarnas hantering av processen och anställda har vittnat om att de känner sig illa behandlade.

– Alla blev väldigt oroliga och gav feedback om att det kändes skrämmande och ångestfyllt, berättade Sen Kanner som är klubbordförande på Unionen.

Facket har uppmanat dem som erbjudits avgångsvederlag att tacka nej och efter beskedet ökade ansökningarna till Unionens Klarna-klubb som nu består av runt 1000 medlemmar.

Klarna har inte kollektivavtal, men kan ändå behöva förhandla med facket om viktiga förändringar av arbets- och anställningsförhållanden för enskilda arbetstagare.

Nu har Unionen inhämtat information och samtalat med berörda för att skapa sig en bättre bild.

– Vi gör bedömningen att det här är så pass allvarligt och berör så många personer att vi, trots att vi vill lösa saker, ser det befogat att ge vår syn på saken, säger Martin Wästfelt som är förhandlingschef på Unionen.

Han pekar på brister i sättet Klarna förmedlat budskapet om varsel, hur informationen sett ut internt och hur efterspelet blivit.

– När vi lägger samman de här olika sakerna blir vår samlade bedömning att de har brutit mot skyldigheten i medbestämmandelagen (MBL), säger Martin Wästfelt.

MBL handlar i korta drag om de anställdas rätt till medinflytande på arbetsplatsen.

Klarna har hävdat att de inte brutit mot MBL eftersom de inte sagt upp någon enskild och därmed inte behöver förhandla med facket i förväg.

– Utifrån vår samlade information köper vi inte deras beskrivning. Det här är inte allmän information om ”att vi kan få problem och får se vad som händer”.  Man livestreamar ut, skickar hem folk och stänger av dem från interna system och kanaler.

Martin Wästfelt, Unionens förhandlingschef.

Foto: Hampus Andersson

På frågan om hur säkra Unionen är svarar Martin Wästfelt;

– Det kan finnas saker vi inte känner till, men väldigt väldigt mycket talar för att det här är ett allvarligt brott mot medbestämmandelagen.

Martin Wästfelt säger att hans utgångspunkt är att det blir tvisteförhandlingar som kan leda till Arbetsdomstolen.

– Vi kommer inte gå ut i media och tala om vad vi kräver i skadestånd, men vi tar det på jättestort allvar.

Det kan bli dyrt för Klarna?

– Ja, det kan bli dyrt. Hur dyrt vill jag inte spekulera i. Men ju fler som är berörda desto allvarligare brukar domstolen se på brott mot den här typen av skyldigheter.

Många ska ha erbjudits avgångsvederlag men det är i nuläget oklart hur många som tackat ja.

Klarna ger sin syn på saken i ett mejl till DN.

”Ingen har blivit uppsagd från sin anställning och Klarna har inte brutit mot MBL. I nuläget hoppas vi kunna hitta en lösning med de berörda medarbetarna. Skulle övertalighet ske kommer det att hanteras enligt lagar och regleringar”, skriver pressavdelningen.

Klarnas grundare och vd Sebastian Siemiatkowski har tidigare sagt till DN att han är positiv till facket samt förklarat avsaknaden av kollektivavtal.

– Vi är ett annorlunda bolag. På Klarna jobbar några tusen supertalanger. De har varit tydliga med att de förväntar sig en miljö där de själva får förhandla sina förutsättningar och sin lön, sa Sebastian Siemiatkowski.

Sebastian Siemiatkowski, grundare av Klarna.

Sebastian Siemiatkowski, grundare av Klarna.

Foto: Anette Nantell

Den bilden delas inte av Unionen som uppger att klubben under en lång tid drivit frågan om kollektivavtal.

– Det som nu händer och är jobbigt för våra medlemmar hade inte varit utan problem med kollektivavtal, men bättre om det funnits avtal med tydliga spelregler, säger Martin Wästfelt.

Han berättar att många medlemmar tycker att situationen är väldigt jobbig och att vissa även kan sakna insyn i hur svensk arbetsmarknad fungerar.

– Många är nya på arbetsmarknaden eller kommer från andra länder och är i en mer utsatt situation är den genomsnittliga medlemmen.

Under förra veckan la grundaren Sebastian Siemiatkowski ut en lista, i form av ett öppet Google-dokument, på över 500 personer som berörs av förändringarna i syfte att hjälpa dem att hitta nytt jobb.

Du kanske också gillar