Hem Ekonomi Flera utmaningar för miljardsatsning i Sundsvall

Flera utmaningar för miljardsatsning i Sundsvall

förbi admin
0 kommentar

Sjöfarten måste ställa om för att minska sina koldioxidutsläpp och för att lyckas krävs miljövänligare bränslen. Det är med den utgångspunkten som Sundsvall Energi och bolaget Liquid Wind nu har presenterat satsningen Flagship Two.

– Om det här lyckas kan vi få en unik anläggning som blir tidig i sin marknad, säger Anders Jonsson, vd på Sundsvall Energi.

Det handlar konkret om att samla in koldioxid från Sundsvall Energis kraftvärmeverk som, förenklat, omvandlas till så kallad e-metanol till fartyg. Han beskriver satsningen som den största industrisatsningen som någonsin gjorts i Sundsvall – förutsatt att den blir av.

Först krävs miljötillstånd, politiskt godkännande, statligt stöd, ett formellt investeringsbeslut, nya fartygstyper och kraftigt ökad eltillgång – på en osäker marknad.

– Absolut, marknaden är helt omogen och det finns väsentliga risker, medger Anders Jonsson.

Samtidigt pekar han på att EU vill ta kraftfulla steg åt den här riktningen och att det redan nu finns stora rederier som har beställt fartyg som kan drivas med både traditionell bunkerolja och metanol.

Anders Jonsson, vd på Sundsvall Energi.

Foto: Olle Melkerhed

Ingen av parterna i projektet Flagship Two har ännu fattat något beslut om genomförande. Det krävs också en ansökan om miljötillstånd i september och tidigast i slutet av 2023 kan ett eventuellt investeringsbeslut tas av respektive part.

Men det förutsätter alltså ett miljötillstånd, så kallad koncession för elnätsförstärkning – alltså att de får el till fabriken – och ett ”substantiellt” statligt ekonomiskt stöd från exempelvis Klimatklivet.

Trots upprepade frågor kan han däremot inte uppge några konkreta siffror.

Går ni vidare med projektet även utan statligt stöd?

– Jag kan inte uttala mig helt säkert om det, men den tidsram vi jobbar efter är offensiv och därför är det nödvändigt med en viss statlig välvilja.

Sundsvall Energi räknar med att behöva satsa en och en halv till två miljarder kronor, medan Liquid Winds investerare går in med tre till fyra miljarder kronor i projektet.

Anders Jonsson förtydligar att det är Liquid Winds finansiärer som tar investeringen i e-metanolproduktionen och att Sundsvall Energi står för investeringen kopplat till tekniken för att fånga in och lagra koldioxid.

– Liquid Wind bygger själva fabriken för metanolproduktionen medan vi bygger en biobränslepanna och annat som vi till stor del ändå skulle ha satsat på, men nu gör vi det numret större.

Enligt Anders Jonsson började allt med att han sökte upp Liquid Wind, efter att Sundsvall Energi hade gjort en utredning som pekade på flera fördelar i ett sådant projekt.

– Det är inte vår profil som kommunägt energibolag att göra detta i egen regi och ta risker på en internationell fartygsbränslemarknad, men med en samarbetspartner blir det annorlunda.

I färskt minne finns bland annat de mångmiljonsatsningarna som andra kommunala energibolag gjorde på kemi- och etanolföretaget Sekab. Det slutade i ett fiasko, men Anders Jonsson förtydligar att inget är beslutat ännu och att satsningen måste utvärderas ordentligt.

– Vi kommer att vrida och vända både på risker och värden. Ytterst är det fullmäktige i Sundsvall som ska ge klartecken innan vi går vidare, säger Anders Jonsson.

Läs fler nyheter från norra Sverige här

Du kanske också gillar