Hem Ekonomi Fortsatta utflöden från aktiefonder | Placera

Fortsatta utflöden från aktiefonder | Placera

förbi admin
0 kommentar

När vi summer det första halvåret 2022 visar det på ett totalt nettoutflöde från fonder på 38,7 miljarder kronor med juni månads siffror inkluderade. Hårdast drabbat i år är aktiefonder som haft nettouttag på 38,2 miljarder kronor.

Störst nettoutflöde under juni såg aktiefonder på 8,1 miljarder kronor. Störst nettouttag drabbade Sverigefonder på 3,5 miljarder kronor, följt av Nordamerikafonder på 1,5 miljarder kronor. Under juni noterade Kina- och Japanfonder nettoinflöde. Men största nettoinflöde hade globalfonder på knappt 2 miljarder kronor.

Globalfonder och Japanfonder sticker ut när vi summerar första halvårets flöden, med nettoinflöde. Störst har nettoinflödet varit för Globalfonder på 12 miljarder kronor.

Hedgefonder var populära under juni och såg nettoinflöde på knappt 5 miljarder kronor. Fondkategorins sticker ut under årets första halvår med ett totalt nettoinflöde till fondkategorin på 10 miljarder kronor.

Blandfonder såg ett nettoutflöde på 3 miljarder kronor under juni, vilket summerar årets totala nettoutflöde till minus 6,5 miljarder kronor.

Näst störst nettoutflöde under juni hade långa räntefonder på 5 miljarder kronor. I år har långa räntefonder drabbats hårt av ränteuppgången och inflationsoron. Totalt har spararna gjort nettouttag på 11,7 miljarder kronor från långa räntefonder, varav 11,3 miljarder kronor utgör nettouttag från företagsobligationsfonder.

Förutom hedgefonder hade korta räntefonder med nettoinflöden på 2,6 miljarder kronor under juni. När vi summerar första halvårets flöden för korta räntefonder landar det på ett positivt nettoinflöde om 5,1 miljarder kronor.

Värt att notera är att även indexfonder hade ett negativt flöde under juni på minus 3,9 miljarder kronor. Trots juni månads nettoutflöde har årets insättningar varit större och nettoinflöde sedan årsskiftet landar på 8,3 miljarder kronor.

Fondförmögenheten i Sverige att minskade under månaden med 370 miljarder kronor och uppgick vid utgången av april till 5 830 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 3 706 miljarder, motsvarande 64 procen) placerade i aktiefonder.

Du kanske också gillar