Hem Ekonomi Högre inflation förväntas | Tidningen Näringslivet

Högre inflation förväntas | Tidningen Näringslivet

förbi admin
0 kommentar

RÄNTAN OCH INFLATIONEN


Hur ska den blivande riksbankschefen göra med räntan framöver? Erik Thedéen tar över från årsskiftet. Arkivbild.
Bild:
Anders Wiklund/TT

Ekonomi (TT)

Inget hopp om minskad inflationstakt i sikte. Tvärtom, enligt aktörer på finansmarknaden och arbetsmarknaden.

På ett års sikt spås inflationen bli 5,4 procent enligt Kantar Prosperas mätning, som Riksbanken låtit göra. I den förra mätningen låg förväntningarna på 4,4 procent, enligt måttet KPIF.

På två års sikt spås att inflationen ligger på 3,3 procent, jämfört med 2,8 procent i junimätningen.

På fem års sikt ser det ut att lugna sig, då närmar sig förväntningarna Riksbankens inflationsmål på 2 procent.

BNP tros falla, i förra mätningen spåddes en tillväxt på 2,3 procent, men nu har förväntningarna sjunkit till 1,3 procent. Lönerna tros däremot öka, de tillfrågade tror på 3,7 procents löneökningar på ett års sikt, mot 3,1 procent i juni.

De tillfrågade tror också på högre räntor framöver. Nu tror de att styrräntan har höjts till 2 procent om ett år, för att sjunka tillbaka till 1,9 procent på två års sikt, och 1,6 procent på sex års sikt.

Penningmarknadens aktörer tror dock att räntan kommer att toppa på 2,4 procent om ett år, enligt Prospera-enkäten.

Riksbanken använder undersökningen som ett underlag för penningpolitiska beslut. Nästa räntemöte hålls den 20 september. Då väntas Riksbanken höja räntan höja styrräntan med 0,75 procentenheter till 1,50 procent.

Du kanske också gillar