Hem Ekonomi Hotet mot bankerna – gröna lånen kan slå tillbaka

Hotet mot bankerna – gröna lånen kan slå tillbaka

förbi admin
0 kommentar

Växt enormt

SLL, Substainability linked loans, har vuxit explosionsartat och oreglerat, och bankerna börjar bli oroliga.

Nu söker de juridiskt skydd för att klara potentiella anklagelser om greenwashing för att ha lånat ut pengar i gröna lån utan tillräcklig täckning för det gröna innehållet.

Greg Brown, London-baserad partner i Allen & Overys bankverksamhet, säger till Bloomberg att antalet kunder som ber om nya juridiska klausuler i SLL-dokumentationen ökar.

Blir vanliga lån

Sådana tillägg är utformade för att låta långivare ta bort “hållbarhetskravet” från ett lån.

Avklassificeringsbestämmelser innebär att banker kan klassa det som varit ett grönt lån, ett SLL-lån, som ett ”vanligt” lån, om det längs vägen visar sig att låneobjektet inte kvalificerar sig för en miljö- eller social märkning.

“Jag skulle beskriva det som ett skydd för långivare för risken för greenwashing”, säger Rachel Richardson, chef på den London-baserade advokatbyrån Macfarlanes.

Satt spår

Farhågorna för att bli anklagad för greenwashing har satt spår.

Bloomberg NEF konstaterar, baserat på sammanställda data, att de hållbarhetsrelaterade lån som ingick de tre första kvartalen 2023 endast uppgick till 40 procent av de för motsvarande period 2022.

Samtidigt kommer nya moln vid den möjligen gröntvättade horisonten.

Nästa år kommer ett stort antal SLL-lån att behöva förhandlas om och förlängas. Uppskattningsvis förfaller motsvarande drygt 2 030 miljarder kronor i gröna lån under 2024.

”Nästan standard”

Hos bankiren Allen & Overy´s säger man att bankerna med start i slutet av 2022 börjat söka juridiskt skydd för sina SLL-lån.

I år har sådana klausuler blivit ”nästan som standard i många affärer”, säger Greg Brown.

Under 2023 har branschorganisationen Loan Market Association uppdaterat sina frivilliga principer för SLL.

Låntagare och banker ska se till att nyckeltal är ”relevanta, centrala och konkreta,” heter det där, liksom att nyckeltal ska vara “mätbara eller kvantifierbara” och möjliga att jämföra med ett riktmärke.

Låntagare ”uppmuntras” att offentligt rapportera i vilken grad de når målen och det är avgörande att det finns en extern verifiering, slår LMA fast.

Relaterad läsning:

Hållbarhet: FI läxar upp fondförvaltare – Dagens PS

Få småföretagare har en hållbarhetsplan – Dagens PS

Bedömare: Fler kommer ta gröna bolån – Dagens PS

Du kanske också gillar