Hem Ekonomi Humana Assistans förlorar tillstånd – Kommunalarbetaren

Humana Assistans förlorar tillstånd – Kommunalarbetaren

förbi admin
0 kommentar

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har under tisdagen återkallat Humana Assistans AB:s tillstånd för att bedriva personlig assistans, hemtjänst, ledsagarservice och avlösarservice. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande. Verksamheten ska enligt beslutet vara avvecklad redan den 10 februari och efter det datumet får bolaget inte längre bedriva dessa verksamheter.

Ivo grundar sitt beslut på bland annat 26 beslut från Försäkringskassan om återkrav av assistansersättning. Det gäller flera beslut där Försäkringskassan ansett att assistansersättningar betalats ut grundat på oriktiga uppgifter eller där Humana inte har fullgjort sin uppgifts- eller anmälningsskyldighet.

Sammanlagt uppgår återkraven till cirka 100 miljoner kronor, enligt Ivo.

Allvarliga brister

Utöver det är det, skriver Ivo, sex kommuner som anmält Humana för bland annat återkommande brott mot arbetstidslagen och bristande insyn i assistansen. I en anmälan från till exempel Trelleborgs kommun sägs det att det funnits assistenter i bolaget som arbetar varje dag i månaden.

Det handlar också, enligt Ivo, om brister vid anställning av utländsk arbetskraft. Det bygger på uppgifter från Migrationsverket där myndigheten i några fall avslagit ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd.

Ivo skriver att man bedömer att Humana assistans inte förvaltar allmänna medel på ett betryggande och korrekt sätt samt allvarligt brister i sitt anordnar- och arbetsgivaransvar.

Humana överklagar

Humana kommer dock överklaga till förvaltningsrätten och begära så kallad inhibition, det vill säga att beslutet inte ska gälla fram till att det har avgjorts i förvaltningsrätten.

Humana assistans skriver i ett pressmeddelande att de anser sig ha välfungerande rutiner som följer lagen. Bolaget menar också att flera av de ärenden som Ivo hänvisat till inte vunnit laga kraft, något de anser är anmärkningsvärt.

I Humanakoncernen ingår flera bolag. Det som har blivit av med tillståndet är det som heter Humana Assistans AB och har nästan 5000 anställda. Humana skriver att de tänker se till att inga kunder blir utan assistans på kort sikt.

Du kanske också gillar