Hem Ekonomi Inflationstakten 8,0 procent i juli 2022

Inflationstakten 8,0 procent i juli 2022

förbi admin
0 kommentar

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 8,0 procent i juli 2022. Det är en nedgång från juni då inflationstakten var 8,5 procent. Månadsförändringen från juni till juli var -0,2 procent.

– Lägre priser för el samt drivmedel bidrog till att inflationstakten sjönk för första gången sedan januari, säger Carl Mårtensson, prisstatistiker på SCB.

Kort information

Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar

Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero på säsong eller vara tillfälliga. Diagrammet ovan visar månadsförändringen i KPIF detta år och de två senaste åren för de varor och tjänster som påverkade den totala månadsförändringen främst.

I juli 2022 ökade priserna på livsmedel vilket är en säsongsnormal ökning. Mejeriprodukter och grönsaker brukar oftast ha en prisökning i juli men har ökat mer än vanligt denna gång. Det var även en säsongsnormal prisökning för utrikes flygresor och paketresor.

Priset på el har både ökat och minskat i juli de tre senaste åren. I juli i år noterades en sänkning av priserna. Även drivmedelspriserna sjönk i juli i år, vilket skiljer sig från de senaste tre åren då priserna på drivmedel har ökat i juli.

I övrigt minskade priset för tandläkarvård samt kläder vilket är säsongsnormalt för juli.

Inflationstakten sjönk i juli

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF från samma månad föregående år, var 8,0 procent i juli 2022. Detta är en nedgång från juni då inflationstakten var 8,5 procent.

Inflationstakten påverkades av prishöjningar på livsmedel och alkoholfria drycker. Störst påverkan hade ökade boendekostnader där elkostnaden stod för en stor del. Priserna ökade också för transport, där högre drivmedelspriser var den främst bidragande faktorn tillsammans med högre priser på bilar.

Även prishöjningar för kläder- och skor, hotell- och restaurangbesök, rekreation- och kultur samt diverse varor och tjänster har påverkat inflationen senaste 12 månaderna.

Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter var 6,6 procent i juli, vilket är en ökning jämfört med juni då den var 6,1 procent.

2022-09-14 klockan 8.00.