Hem Ekonomi IVO drar in Humana Assistans tillstånd att bedriva verksamhet

IVO drar in Humana Assistans tillstånd att bedriva verksamhet

förbi admin
0 kommentar

Nyheter

Publicerad: 2023-01-31 15:29

Foto: Gorm Kallestad /TT

Humana Assistans tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice och hemtjänst återkallats av Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO.

Beslutet att återkalla Humana Assistans tillstånd att bedriva verksamhet, som gäller omedelbart, kommer skyndsamt att överklagas till förvaltningsrätten och yrkande om inhibition kommer att framställas. Det skriver Humana i ett pressmeddelande.

Humana Assistans ska enligt beslutet ha avvecklat verksamheten senast den 10 februari 2023.

Därför återkallas tillståndet

Beslutet grundar sig i att IVO anser att bolaget inte uppfyller kravet på lämplighet att inneha tillstånd att bedriva dessa verksamheter.

”Bolaget anser att IVO:s beslut av flera skäl är felaktigt, inklusive bland annat att IVO anser att bolaget har återkommande brister avseende anmälningsskyldighet, anordnar- och arbetsgivaransvar samt förmåga att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten”, skriver Humana i ett pressmeddelande.

Humana Assistans uppger ett flertal av de ärenden som IVO lägger till grund för beslutet inte har vunnit laga kraft.

”Humana anser att det är anmärkningsvärt att IVO lägger icke lagkraftsvunna beslut till grund för en sådan ingripande åtgärd som att återkalla ett tillstånd. Humana Assistans kommer därför skyndsamt att dels överklaga beslutet till förvaltningsrätten, dels framställa yrkande om att IVO:s beslut tills vidare inte ska gälla under tiden som överklagandet prövas i förvaltningsrätten (inhibition). Bolaget förväntar sig beslut i frågan om inhibition inom kort”, skriver bolaget i pressmeddelandet.

Ett av fem affärsområden

Humana Assistans är ett av Humana AB helägt dotterbolag och personlig assistans är ett av Humana-koncernens fem affärsområden.

Rörelseintäkterna och rörelseresultatet för affärsområdet personlig assistans som helhet inom Humana-koncernen uppgick under 2021 till 3 042 miljoner kronor respektive 208 miljoner kronor, motsvarande cirka 37 procent av koncernens rörelseintäkter och cirka 42 procent av koncernens rörelseresultat.

Rörelseintäkterna och rörelseresultatet för verksamheten med personlig assistans som drivs av Humana Assistans, och som därmed berörs av IVO:s beslut, uppgick under 2021 till 2 833 miljoner kronor respektive 193 miljoner kronor, motsvarande cirka 35 procent av koncernens rörelseintäkter och cirka 39 procent av koncernens rörelseresultat.

Redan under tidig eftermiddag handelsstoppades handeln i omsorgsbolaget Humana, enligt ett börsmeddelande. När handeln återupptogs rasade aktien 52 procent.


Du kanske också gillar