Hem Ekonomi Jacob Wallenberg i Ekot lördagsintervju om inflationen

Jacob Wallenberg i Ekot lördagsintervju om inflationen

förbi admin
0 kommentar

Investors ordförande Jacob Wallenberg pekar i Ekots lördagsintervju ut inflationen som det största orosmolnet för ekonomin just nu. Han säger också att näringslivet måste förbereda sig på sämre tider.

När det gäller kärnkraften efterlyser Jacob Wallenberg en bred uppgörelse som sträcker längre fram än en mandatperiod.

I intervjun med Sveriges radio får han även frågor om Wallenberg-företagens verksamhet i Kina och Ericssons muthärva i Irak.

Som ordförande för Investor


INVE B -0,20%

Dagens utveckling
och organisationen Svenskt Näringsliv är Jacob Wallenberg en av de allra mäktigaste i det svenska näringslivet.

På lördagen medverkar han i Ekots lördagsintervju i Sveriges radio, där han bland annat får frågor om den ekonomiska utvecklingen och risken för en djupare kris.

Han säger att många företag har brottas med en rad svåra utmaningar de senaste åren, kopplade till pandemin, kriget i Ukraina, inflationen och de höga energipriserna.

”Man tar sig inte ur alla dessa utmaningar på kort tid. Utan min bedömning är att det här kommer att ta tid. Vi kommer att se, precis som tidigare finansministern och den nya finansministern har sagt, att vi är i en svår tid. Vi måste förbereda oss på att det blir sämre”, säger han.

På frågan vad som är det enskilt största orosmolnet svarar Jacob Wallenberg så här:

”Inflationen. Därför är det så angeläget att riksbankerna i världen också adresserar inflationsfrågan, vilket de ju gör just nu”, säger han.

Han får också frågor om den nya regeringens budget, som han beskriver som ”väldigt försiktig”.

”Det finns väl inte någon som inte har beklagat sig över den. Men jag måste nog säga att i ljuset av det vi har talat om nu, den värld vi lever i, de utmaningar som jag upplever accelererar om någonting, så tycker jag att det finns all anledning att vara försiktig”, säger Jacob Wallenberg.

”Jag är helt av den uppfattningen att i grunden så är det rätt anslag just nu”, fortsätter han.

En av den nya regeringens mest prioriterade frågor är energin och framför allt ambitionen att bygga ut kärnkraften. Där har Jacob Wallenberg tidigare sagt sig vara öppen för att investera i ny kärnkraft.

Hans besked nu är att Ulf Kristerssons nya regering har tagit ett steg i rätt riktning, men att det behövs mer.

”Jag tycker att förutsättningarna håller på att bli bättre”, säger Jacob Wallenberg till Ekot och tillägger att det behövs beslut som sträcker sig längre framåt än bara en mandatperiod.

”Här behövs det en bred överenskommelse på parlamentarisk nivå, att man lägger fast spelreglerna långsiktigt”, fortsätter han.

När det gäller klimatet har den nya högerregeringen fått hård kritik för att driva en politik som ökar utsläppen, åtminstone på kort sikt. I budgeten står det svart på vitt att sänkningen av bränsleskatten och reduktionsplikten kommer att få negativa konsekvenser för arbetet med att minska utsläppen.

Jacob Wallenberg säger att klimatomställningen är en central fråga för näringslivet och så här svarar han på frågan om den nya regeringens leverans på området:

”Jag konstaterar att man har sagt att man ska upprätthålla de mål som är fastlagda och sen ska man återkomma med eventuellt ytterligare mål, utveckling etcetera. Men jag upplever en tydlig ambition att driva åt samma håll och jag förutsätter att det är det som gäller”, säger han.

Flera av familjen Wallenbergs viktigaste bolag, som Atlas Copco och SKF, har i dag en omfattande verksamhet i Kina. Jacob Wallenberg får i Ekots lördagsintervju en rad frågor om hur han ser på läget i Kina och hur näringslivet ska förhålla sig till landet.

”Det är helt klart så att hela tanken, att ha en affär och att ha en dialog med ett land, att det ska leda till ökad demokratisering, inte har fungerat i Kina”, säger Jacob Wallenberg, som samtidigt tillägger att företagen ska fortsätta verka i Kina och ha en fortsatt dialog med landet. 

”Alternativet är att sluta kommunicera och inte göra någonting, det tror jag är mycket sämre för alla parter”, fortsätter han.

Jacob Wallenberg får även en rad frågor om mutskandalen i Ericsson


ERIC B +2,51%

Dagens utveckling
och hans besked är att det är nolltolerans som gäller mot all form av korruption.

”Vi har uppenbarligen historiskt inte varit tillräckligt tydliga med det och beivrat det tillräckligt noggrant. Och det är bara att konstatera att det naturligtvis inte är acceptabelt”, säger han.

Du kanske också gillar