Hem Ekonomi Kommunägda Din el i Göteborg går 200 miljoner back.

Kommunägda Din el i Göteborg går 200 miljoner back.

förbi admin
0 kommentar

Elhandelsverksamheten inom Göteborg Energi sköts av det helägda dotterbolaget Din el, som redovisar negativa siffror för 2022. Många kunder har fasta avtal med bolaget, men inköpspriserna är som bekant skyhöga. Prognosen för året är en förlust på 192 miljoner kronor inom Din el.

I förstaläget kommer Göteborg Energi själva att täcka förlusten, men eftersom avvikelsen är så stor har ärendet dragits för kommunala Stadshus AB som äger energibolaget, och frågan måste också – enligt reglerna – läggas fram för politikerna i fullmäktige.

I underlaget från Stadshus AB, som DN tagit del av, står att politikerna bör överväga om staden alls ska ägna sig åt elhandel framöver.

”Mot bakgrund av den radikalt förändrade elmarknaden och den riskexponering som verksamheten medför bedömer Stadshus AB att det är viktigt att på nytt utvärdera förutsättningarna för elhandeln och värdera den kommunala nyttan ur ett ägarperspektiv.”Foto: Jonatan Fernstrom

Ordförande för Göteborg Energi är moderaten Jan Hallberg. Han tycker att fullmäktige ska ha is i magen.

– Vi har kvar en del fasta priser, men tecknar inga nya sådana avtal längre. Gentemot kunderna pågår i stället en stor innovativ verksamhet där vi försöker få fram kontrakt som gör att man vet ganska väl hur ens priser kommer att se ut, men ändå är med och tar en viss risk, säger Hallberg.

En annan stabilisering på sikt är enigt Hallberg att det kommunala kraftvärmeverket Rya ska byggas om för att kunna drivas med flis i stället för enbart gas, som i dag.

– Det skulle ge ett plus på 400 miljoner kronor om året, givet dagens energipriser.

Jan Hallberg säger att de långsiktiga fördelarna med ett eget kommunalägt elhandelsbolag kan vara stora för Göteborgs stad och nämner möjligheterna att till exempel hantera avtal där en villaägare med solpaneler ibland säljer el till nätet och ibland köper el av nätet. Eller samordningsvinster i form av nattaktiva industrier som kan dela på effektgarantierna med dagaktiva verksamheter.

– Sådant kan bara elhandelsbolagen syssla med. Man ska nog tänka sig för både en och två gånger innan man slutar med handeln, säger Göteborgs Energis styrelseordförande Jan Hallberg (M).

Malin Flysjö, vd för kommunäga Din el i Göteborg.Foto: Foto: Emelie Asplund

Vd för Din el är Malin Flysjö. Hon tycker sig redan ha fått signaler från ägarna om att stödet för bolaget är starkt.

– Det kanske till och med är ännu viktigare för kommunen nu, när marknaden gungar, att ha ett eget bolag som kan hålla kunderna i handen, säger Malin Flysjö.

Läs mer: Elchocken i Göteborg – kostnaden kan fördubblas

Läs fler nyheter från Göteborg och Västsverige här

Du kanske också gillar