Hem Ekonomi Kommunen minskar elförbrukningen – linkoping.se

Kommunen minskar elförbrukningen – linkoping.se

förbi admin
0 kommentar

Linköpings kommun agerar för att minska elförbrukningen, och samtidigt sänka kostnaderna. Orsaken är situationen på elmarknaden.

Foto: Mostphotos/Energimyndigheten

– Vi måste alla hjälpas åt. Kommunen är en stor aktör i samhället och vi vill visa vägen. Kommunstyrelsen beslutade i dag att hela vår organisation ska minska elförbrukningen, och därför kommer jag att ge alla förvaltningar i uppdrag att påbörja det arbetet så snart som möjligt. Alla våra kommunala bolag, som Stångåstaden, Lejonfastigheter, Sankt Kors och Tekniska verken, är förstås också med på tåget och har redan kommit en bra bit på vägen, säger kommundirektör Paul Håkansson.

Rysslands invasion av Ukraina påverkar fortsatt även Linköping. Situationen har lett till högre priser på el och mindre möjlighet att vid behov importera el från den europeiska marknad som Sverige är en del av. Om alla i samhället bidrar till en lägre elförbrukning så minskar risken att elen inte räcker till, samtidigt som mindre efterfrågan leder till lägre priser och att din elräkning inte blir lika dyr.

Kommunen ökar takten

Linköpings kommun har länge arbetat för att effektivisera energiförbrukningen inom de olika verksamheterna. De kommunala bolagen med ansvar för fastigheter fick för flera år sedan ett ägardirektiv från kommunen att sänka energiförbrukningen med två procent varje år. Det sker exempelvis genom att Lejonfastigheter, som har hand om en stor del av kommunens skolor, äldreboenden och andra lokaler, kontinuerligt arbetar med att optimera ventilation och belysning, tillsammans med den personal som jobbar där. Dessutom har ungefär hälften av all gatubelysning bytts ut till energisnåla led-lampor.

– Nu ökar vi takten i det arbetet på grund av läget på elmarknaden. Varje kilowattimme räknas, säger Linda Malmén som är chef på Hållbarhetsenheten, där insatserna samordnas.

Trygghet i fokus

Redan nu är flera förändringar på gång. Det handlar om alltifrån att minska tiden som gatubelysningen är tänd, till att medarbetarna på varje enskild arbetsplats i kommunen ser över hur elförbrukningen kan optimeras just där. Kommunens julbelysning kommer preliminärt att minska med ungefär 40 procent.

– Samtidigt har vi stort fokus på att våra gator och torg fortfarande ska vara platser där det är tryggt att vistas när det är mörkt ute, säger Linda Malmén.

Om de åtgärder som nu tar sin början inte räcker, så har kommunen redan inlett ett arbete kring hur nästa steg bör se ut för att ytterligare minska elförbrukningen.

Kommunen bedömer att åtgärderna har en marginell påverkan för de som bor och vistas i Linköping, men sammantaget kommer elförbrukningen att minska.

Åtgärder som kan påverka externt:

 • Senarelägga tändning och tidigarelägga släckning av hela belysningsanläggningen som Linköpings kommun äger, omfattande cirka 40 minuter totalt dagligen
 • Minskad omfattning på julbelysning, omfattande cirka 40 procent
 • Forcera ljusskällebyten, totalt 1000 punkter, till LED-plug-in
 • Begränsa effekt på belysning i kommunala anläggningar (konstgräsplaner, Linköping arena, Linköping airdome, alla idrottshallar, Linköpings sporthall)
 • Begränsade öppettider, för hela eller delar av idrottsanläggningar (t ex bastu i Vidingsjö motionscentrum, Ryd motionscentrum, Linköping arena, Linköping sporthall)
 • Stänga av ridåvärmare vid entréer.


Åtgärder för alla medarbetare i Linköpings kommun (i urval). Punkterna nedan bör alla Linköpingsbor följa:

 • Byt ut vanliga glödlampor till LED-lampor där detta inte tidigare gjorts
 • Släck lampor i rum där det inte behöver vara upplyst, t ex kontor där ingen vistas
 • Släck belysningen i hela byggnaden efter avslutad arbetsdag
 • Minska andelen julbelysning till hälften av normal mängd och komplettera gärna med timer för styrning av belysningstider
 • Ta bort utställda elradiatorer. Om lokaltemperaturen inte kan upprätthållas med ordinarie uppvärmningssystem ska felsökning ske
 • Flytta möbler som står framför elementen
 • Använd grendosor med strömbrytare och slå av dessa när en arbetsplats inte används
 • Se över temperaturen i kylskåp och frys, samt att de är täta, dvs att de inte läcker kyla när dörren är stängd. Optimal temperatur i kylskåpet är +5°C och i frysen -18°C
 • Fyll diskmaskinen före användning
 • Använd kastrull med lock när du lagar mat och se till att kastrullen matchar spisplattan
 • Nyttja torkskåp sparsamt. Fyll torkskåpen om de behöver nyttjas och stäng av så fort tvätt är torr
 • Undvik gärna användning av elektriska installationer mellan 06:00-09:00 och 16:00-19:00 för att begränsa effekttoppar i elnätet
 • Fläktdrift kräver stora mängder elenergi och det är därmed av största vikt att ventilationens drifttider optimeras efter behov. Verksamheterna förväntas rapportera in avvikande verksamhetstider vid förfrågan från Lejonfastigheter AB


Du kanske också gillar