Hem Ekonomi Kostnadssmäll för Sandvik under tredje kvartalet – Kopplat till ryska verksamheten och utdelningen av Alleima

Kostnadssmäll för Sandvik under tredje kvartalet – Kopplat till ryska verksamheten och utdelningen av Alleima

förbi admin
0 kommentar

Som en konsekvens av utdelningen av Alleima kommer Sandvik att redovisa en kapitalförlust om cirka 4,7 miljarder kronor, bestående av differensen mellan SMT:s nettotillgångar och verkligt värde av utdelningen. Kapitalförlusten kommer att rapporteras som jämförelsestörande poster i avvecklad verksamhet för det tredje kvartalet.

Vidare kommer Sandvik att redovisa en ytterligare engångskostnad på 0,6 miljarder kronor till följd av avvecklingen av verksamheten i Ryssland.

Du kanske också gillar