Hem Ekonomi Måttligt tapp av resultat för NCC

Måttligt tapp av resultat för NCC

förbi admin
0 kommentar

NCC levererade för några veckor sedan en vinstvarning. Men det är en måttlig nedgång och resultat efter skatt landade på 661 (971) mkr för årets första nio månader.

Rörelseresultatet uppgick till 510 (877) mkr i det tredje kvartalet och till 814 (1 221) mkr för hela perioden januari till september.
Det är främst Building Sweden och Industry som levererar svagare än förra året.

I Building Sweden har man gjort flera nedskrivningar i några bostadsprojekt i Stockholm på totalt 120 mkr. Rörelsemarginalen hamnade nu på 1,6 procent för de tre kvartalen (3,3) för affärsområdet.

Inom Industry är det asfaltsverksamheten som inte kunnat kompensera sig för kostnadsökningar. Det har framförallt träffat resultatet för tredje kvartalet som brukar vara en god intjäningsperiod för den verksamheten i vanliga fall.

Även Property Development levererar ett tunnare resultat än motsvarande period förra året, och det beror på att färre projekt resultatavräknats. Under fjärde kvartalet finns möjlighet till en betydande förändring då det stora projektet Kineum i Göteborg ska resultatavräknas. Det har drivits av NCC och Platzer tillsammans men nu ska Platzer ta över det helt själva.

Ur NCC:s delårsrapport för Q1-Q3 2022

 • Orderingången uppgick till 41.005 (39.727) mkr
 • Nettoomsättningen uppgick till 38.180 (37.416) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 814 (1.221) mkr
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 779 (1.188) mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 661 (971) mkr
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 6,26 (9,02) kronor

Ur resultatet för enbart Q3

 • Orderingången uppgick till 11.607 (8.905) mkr
 • Nettoomsättningen uppgick till 14.068 (14.531) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 510 (877) mkr
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 490 (864) mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 425 (706) mkr
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,13 (6,56) kronor

Du kanske också gillar