Hem Ekonomi Mios matbord gör upphovsrättsintrång på prisbelönat designbord

Mios matbord gör upphovsrättsintrång på prisbelönat designbord

förbi admin
0 kommentar

Nyheter

Publicerad: 2022-10-19 11:39

Originalet och kopian

Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Mio AB, Mio Försäljning AB och Mio e-handel AB att tillverka, marknadsföra och sälja en viss modell av matbord, eftersom modellen gör intrång i Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolags upphovsrätt till matbordet Palais Royal.

Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag har stämt möbelkedjan Mio och yrkat att Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Mio vid vite om 1 miljon kronor att framställa exemplar av, marknadsföra och sälja matbordet som ingår i Cordserien.

Asplund anser att detta är en efterbildning av matbordet Palais Royal, vilket är ett alster av brukskonst som Asplund innehar upphovsrätten till.

Miobolagens försvar

Miobolagen har invänt att Palais-bordet inte är skyddat av upphovsrätten, eftersom det bygger på enkla variationer av tidigare känd formgivning och utformningen av bordet i stor ut­sträckning är hänförlig till funktionella och produktionstekniska hänsyn. Miobolagen har under alla förhållanden ansett att Cord-bordet och Palais-bordet uppvisar så stora olikheter att något intrång inte har förekommit. Enligt Miobolagen har Cord-bordet dessutom tagits fram utan kännedom om Palais-bordet.

Nu har Patent- och marknadsdomstolen vid en helhetsbedömning av Palais-bordet funnit att det är originellt i den meningen att det är upphovsmännens egen intellektuella skapelse, och alltså åtnjuter upphovsrättsligt skydd.

Har gjort intrång

Domstolen har också funnit att Cord-bordet är påfallande likt Palais-bordet, och att Miobolagen inte gjort sannolikt att det handlat om ett oberoende dubbelskapande när Cord-bordet togs fram. Mios bord har därför bedömts göra intrång i Palais-bordet och Patent- och marknadsdomstolen har förbjudit Miobolagen, vid vite om 1 miljon kronor, att tillverka, marknadsföra och sälja dessa.

– Som så ofta när det gäller mål om brukskonst har tvisten till stor del handlat om huruvida den tidigare formgivningen alls är ett upphovsrättsligt skyddat verk. Även om grundformerna för ett sådant pelarbord som det här har varit fråga om är enkla, har domstolen funnit att bordet distanserar sig från andra bord av samma slag som fanns på marknaden när Palais-bordet formgavs. Skaparna av bordet har enligt domstolen genomfört sin idé genom sådana fria och kreativa val som gör att bordet är upphovsrättsligt skyddat, säger rådmannen Linda Kullberg i en kommentar.

Tvingas förstöra borden

Patent- och marknadsdomstolen förpliktar även Mio-bolagen att på bolagens bekostnad förstöra de bord som bolagen har i sin besittning.

Patent- och marknadsdomstolen förpliktar även Mio-bolagen att solidariskt ersätta Galleri Mikael & Thomas Asplund för kostnaden att sprida information om domen i målet genom införande av annonser i envar av tidningarna Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen, Göteborgsposten, Svenska Dagbladet och dess internetupplagor, upp till en kostnad om totalt 125 000 kronor.

Patent- och marknadsdomstolen förpliktar även Mio-bolagen att stå för kostnaden att sprida information om domen på de sociala medieplattformarna Instagram och Facebook i form av sponsrade inlägg, upp till en kostnad om totalt 30 000 kronor.

Vidare förpliktigas Mio-bolagen att solidariskt betala ersättning för Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolags rättegångskostnad med 2 339 796 kronor och ränta på beloppet.


Du kanske också gillar