Hem Ekonomi Nordea höjer utdelningen efter vinstlyft

Nordea höjer utdelningen efter vinstlyft

förbi admin
0 kommentar

“Nordea fortsatte att ta marknadsandelar i hela Norden och bolånen ökade med 3 procent. Den ökade ekonom­iska osäkerheten och stigande inflation ledde emellertid till en långsammare tillväxttakt för bolånen under fjärde kvartalet”, skriver Nordea i sitt bokslut för 2022.

“Nordeas företagsutlåning ökade med 9 procent. Det förvaltade kapitalet minskade med 13 procent på årsbasis men ökade med 5 procent från förra kvartalet och flödena från våra interna kanaler var fortsatt positiva”, tillägger banken.

Bättre än väntat

Nordea redovisar en rörelsevinst före kreditförluster på 1 668 miljoner euro för fjärde kvartalet 2022. Det kan jämföras med vinsten på 1 337 miljoner euro under motsvarande kvartal ett år tidigare.

Resultatet var bättre än väntat. Analytiker hade i snitt räknat med en vinst före kreditförluster på 1 532 miljoner euro, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg.

Styrelsen föreslår en utdelning på 0:80 euro per aktie. Det kan jämföras med 0:69 euro per aktie i fjol och en snittprognos på 0:73 euro per aktie.

Räntenettot, det banken tjänar på skillnaden mellan in- och utlåningsräntor, lyfter till 1 641 miljoner euro. Det kan jämföras med 1 255 miljoner euro ett år tidigare och en snittprognos på 1 578 miljoner euro.

Provisionsnettot sjönk dock till 812 miljoner, mot 920 miljoner euro under motsvarande kvartal 2021 och väntade 846 miljoner euro.

Kreditförlusterna blev 59 miljoner euro, mot 56 miljoner ett år tidigare och väntade 73 miljoner.

Ökar buffert för kreditförluster

I detta ingår en avsättning för befarade kreditförluster.

“Efter en bedömning av den stigande inflationen, räntehöjningar och allmänt försämrade utsikter i världsekonomin utökades bufferten enligt ledningens bedömning med 20 miljoner euro till 585 miljoner euro”, skriver Nordea.

Bankens rörelseintäkter ökade till 2 898 miljoner euro, från 2 438 miljoner euro. På den raden hade analytiker räknat med 2 703 miljoner euro.

Rörelsekostnaderna under fjärde kvartalet steg till 1 230 miljoner euro, mot 1 101 miljoner ett år tidigare. Där låg förväntningarna på 1 176 miljoner euro.

Du kanske också gillar