Hem Ekonomi Nytt las-avtal kan spä på strejkviljan

Nytt las-avtal kan spä på strejkviljan

förbi admin
0 kommentar

Det har kallats för Saltsjöbadsavtalet 2.0. Vad passar då bättre än att det skrivs under på Grand Hotel i skärgårdsidyllen, utanför Stockholm.

Det nya huvudavtalet, som bland annat reglerar anställningsvillkor och omställning vid arbetslöshet, ska ersätta det gamla Saltsjöbadsavtalet från 1938, även om det skruvats en hel del på det gamla avtalet genom åren.

Flera LO-förbund har varit mycket kritiska under hela processen. Vissa har svängt till att blivit mer positiva, medan några fortfarande hårdnackat säger nej (trots att LO som paraplyorganisation säger ja) med motiveringen att arbetsgivarna får alldeles för fria tyglar att välja vilka som får gå vid personalneddragningar, att facken sålt sig för billigt.

Endast fyra ja hittills

Fyra LO-förbund har hittills sagt ja. Dessa är Kommunal, IF Metall, Pappers och Hotell- och restaurang.

– Men sedan vet jag att det pågår processer i flera förbund, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

Alla tjänstemannafack är däremot med på vagnen, nu senast sade även Journalistförbundet ja. Tjänstemannakartellen PTK:s förhandlingschef Martin Wästfelt har respekt för att åsikterna är olika, men menar att las-principen sist-in-först-ut vid nedskärningar inte har den betydelse som många tror.

– Hur fungerar turordningsfrågorna i praktiken på arbetsplatserna? Undersökningar har visat att konfliktytan är betydligt mindre än vad som framstår i debatten, säger han och menar att las-frågorna ofta präglas av mer ideologi än verklighet.

Utnyttja läget

Svenskt Näringsliv hoppas fortfarande att alla fack slutligen ska hänga på, det underlättar för företagen med lika regler för alla. Och det är inte omöjligt, snarare tvärtom, att några av de mer stridbara LO-förbunden tänker utnyttja kommande stora lönerörelse till förbättringar av las-reglerna – att sätta hårt mot hårt och använda konfliktvapnet.

– Omprövningen kan då ske i en avtalsrörelse, det kan bli stökigt, säger Mattias Dahl, förhandlingschef på Svenskt Näringsliv.

Susanna Gideonsson tonar ned den risken.

– Jag ser inte att det nya huvudavtalet kommer att stöka till det.

Däremot kan det nya avtalet komma att prövas i ett nytt tufft läge redan till höst/vinter. Många bedömare har börjat varna för dystra ekonomiska tider i spåren av den skenande inflationen och stigande räntor som kan få företag på defensiven med nedskärningar som följd.

– Om det blir så, och det finns tyvärr en del som talar för det. Ja, då kommer avtalet att prövas skarpt, säger Dahl.

Tufft uppvaknande

Då kan det nya huvudavtalet bli ett tufft uppvaknande för anställda som lever i tron att en lång anställningstid ska skydda dem, eftersom de nya uppsägningsreglerna är mer liberala. Å andra sidan hjälper inga las-regler i världen om det blir bryska neddragningar.

– Då är det viktigare med bättre omställningsstöd, säger Martin Wästfelt.

Även Susanna Gideonsson väljer att se de positiva bitarna, med bättre möjligheter att ställa om i fall företagen börjar dra i besparingsspaken.

– Det blir en betydligt mer jämställd lag om anställningsskydd (las), säger hon och syftar på en uppstramning av reglerna kring framför allt visstidsanställningar, där kvinnor är i majoritet.

Och enligt Mattias Dahl finns det bara vinnare med det nya avtalet, de anställda får bättre stöd när företagen gör sig av med personal, medan företagen får större möjlighet att behålla den personal som anses viktigast.

Får betala

Om kritikerna som tycker facket lagt sig på rygg, och att arbetsgivarna kommit för billigt undan, säger Mattias Dahl:

– Det tycker jag är trams.

Har har full förståelse för att man kan ha olika åsikter i frågan, men avtalet är väl förankrat i demokratisk ordning hos alla inblandade parter.

Och i vissa branscher, där olika former av allmän visstid och andra osäkrare anställningsformer varit vanliga, har arbetsgivarna fått betala rejält, enligt Dahl.

– För dem blir det här ett jättehögt pris, säger han och tillägger att alla företag får betala en högre avgift till trygghetsorganisationerna som TRR och TSL som ska hjälpa uppsagda till nya jobb.

Det nya huvudavtalet, som träder i kraft 1 oktober för de fack som antagit det, kan enkelt beskrivas som att arbetsgivare i större utsträckning får välja vilka som ska sluta vid neddragningar, mot att de anställda får bättre förutsättningar att ställa om, utbilda sig.

Utbildning med studiestöd i högst 44 veckor på heltid. Villkor: Man måste ha arbetat i åtta år, varav minst tolv månader de senaste två åren. Den som kan få stöd måste vara mellan 27 och 62 år.

Studiestödet, som betalas ut av statliga CSN, uppgår till 80 procent av den lön du avstår från för att plugga, och ges för lön upp till 26 625 kronor per månad. Om din arbetsgivare är ansluten till det nya huvudavtalet kan du få 80 procent av 32 500 kronor i månaden.

Utbildningar är begränsade till att stärka dig på arbetsmarknaden och arbetsgivaren har bara begränsade möjligheter att neka dig.

I andra änden av avtalet får arbetsgivarna vid neddragningar undanta tre anställda, oavsett storlek på företaget, från las-listan sist-in-först-ut. Om fack och arbetsgivare skrivit på det nya huvudavtalet får arbetsgivarna undanta ännu fler från las-listan.

I dag gäller att arbetsgivare får undanta två personer, i företag med max tio anställda, från las-listan.

Du kanske också gillar