Hem Ekonomi Oregelbundet på Stockholmsbörsen  – Carnegie

Oregelbundet på Stockholmsbörsen  – Carnegie

förbi admin
0 kommentar

Bäst utveckling bland börsens större industrisektorer hade dagligvaror med en uppgång på 1,13 procent. I andra vågskålen låg energi i botten med minus 1,66 procent.

Bland de ledande aktierna, som ingår i OMXS30-index, steg Tele 2 2,1 procent medan Astra Zeneca var upp 1,5 procent. Sämst utveckling hade Sinch med minus 3,5 procent medan Getinge noterades ned 2,7 procent. 

Medicinteknikbolaget Getinge meddelar att amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA kommer att inkludera Getinges dotterbolag Datascope som en ytterligare anläggning i företagets existerande förlikningsavtal med den amerikanska staten. Tillkommande kostnader bedöms inte vara materiella. 

Kraft- och automationsbolaget ABB:s dotterbolag ABB E-mobility, som är verksamt inom laddlösningar för elfordon, genomför en private placement, lett av nya minoritetsinvesterare, på 200 miljoner schweizerfranc inför den planerade börsnoteringen. Transaktionen kommer att slutföras under det fjärde kvartalet. Aktien steg 0,4 procent.

Kåpan Pensioner köper fastighetsbolaget SBB:s andel i bolaget Svenska Myndighetsbyggnader (SMB). Affären gör Kåpan till ensam ägare av bolaget.

SMB:s byggnader beräknas ha fastigheter till ett värde om cirka 16 miljarder kronor. Kåpan har sedan tidigare köpt ägarlån av SBB i SMB med ambitionen om att köpa SBB:s andel senast 31 december. Genom dagens affär utnyttjar Kåpan således sin option. SBB B var ned 0,2 procent.

Bettingbolaget Kindred vill utmana den norska spelmyndigheten NGA:s beslut om vite mot dotterbolag Trannel i domstol. Den norska spelmyndigheten har bestämt att återinföra det dagliga vitet mot Trannel International trots de ändringar som Kindred Group vidtagit. Aktien sjönk 2,5 procent.

Byggtjänstebolaget Byggfakta förvärvar samtliga tillgångar i Bid Ocean och North America Procurement Council från Bid Ocean. De två företagen bedöms omsätta totalt 2,1 miljoner dollar i år. Byggfakta spår en marginell effekt på resultatet per aktie i år. Ingen köpeskilling anges. Aktien steg 4,8 procent.

Mönsterritarbolaget Mycronic har fått order på en SLX-maskritare från en ny kund i Asien. Värdet på ordern uppgår till 4-6 miljoner dollar. Aktien ökade 1 procent.

Byggbolaget Skanska har i ett joint venture med Indi Construction Partners tecknat ett avtal för att utveckla en logistikanläggning i Houston, Texas, USA. Kontraktet är värt 640 miljoner kronor varav Skanskas andel är värd 580 miljoner kronor. Skanskas aktie var ned 1,4 procent.

Byggmästare AJA Holdings vd Tomas Bergström har via bolag köpt aktier för 0,5 miljoner kronor. Aktien steg 2,8 procent.

Industrihandelsbolaget Bufabs finanschef Marcus Söderberg lämnar för en ny tjänst utanför bolaget. Aktien sjönk 0,4 procent.

Handeln med aktierna i hälsoteknikbolaget Brighter stoppades på förmiddagen i kölvattnet av Tingsrättens beslut att företagsrekonstruktionen ska upphöra. Aktien var vid stoppet ned 55,5 procent. 

Arbetsförmedlingens veckostatistik visade att arbetslösheten uppgick till 6,6 procent, vilket var oförändrat från föregående vecka. 

Denna information är framtagen av FinWire på uppdrag av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”). Informationen är baserad på publika källor som av Finwire bedömts vara tillförlitliga. Carnegie kan dock inte garantera riktigheten i denna information. Mångfaldigande eller spridning av denna information – samt av hela eller delar av dess innehåll – får inte i något fall ske utan Carnegies skriftliga medgivande.

Du kanske också gillar