Hem Ekonomi Pingis Hadenius vill se ett ekonomiskt körkort

Pingis Hadenius vill se ett ekonomiskt körkort

förbi admin
0 kommentar

Det finns skillnader i hur kvinnor och män fördelar sina tillgångar mellan sparformer. Dessa tecken på bristande jämställdhet är en spegling av förhållanden i samhället i stort, visar en ny rapport av Finansinspektionen som handlar om åtgärder för att främja ett mer jämställt sparande.

I dag nämns privatekonomi i flera ämnen i skolan och finansiell förmåga beskrivs som grunden till jämställdhet. Men ofta pratas det privatekonomi och konsumtion men sällan om sparande och investeringar, menar Therese Wieselqvist Ekman, som ansvarar för finansiell folkbildning på Finansinspektionen (FI).

– Vi kan se till att alla har samma förutsättningar för att kunna göra medvetna val som passar den egna situationen, säger Therese Wieselqvist Ekman och fortsätter:

– Det handlar bland annat om läromedel om långsiktigt sparande för grundskolan och uppföljande undersökningar. Genom att utbilda mer i grundskolan tror man på att utjämna skillnader och vi ser tecken på att kvinnor är väldigt intresserade av detta.

Kvinnor är de som har sämst koll på sin ekonomi, men är samtidigt de mest ekonomiskt drabbade. Sparande är det viktigaste för den ekonomiska tryggheten, säger Pingis Hadenius

Poängen med att lära sig mer om privatekonomi är att slippa behöva oroa sig för den, menar hon. Kvinnor sparar i genomsnitt 1100 kronor mindre per månad än män. De ser annorlunda på risker än män – på gott och ont – enligt en rapport av Handelsbanken. Det kan i slutändan innebära att den som sparar ett mindre belopp får ett mindre sparkapital.

Mindre sparkapital kan betyda mindre frihet.

Undersökningar visar att fler kvinnor än män tvingas stanna i relationer, eftersom de inte skulle klara sig ekonomiskt på egen hand. Banken SBAB har tidigare gjort en sammanställning som visar att en kvinna med två barn och en medelinkomst, i någon av landets tio största kommuner, inte har råd att skilja sig och flytta till en trerummare.

En trolig förklaring till att män sparar mer är att män i genomsnitt har högre livsinkomster än kvinnor och därmed utrymme att spara mer över tid, säger Therese Wieselqvist Ekman. Hon poängterar att jämställt sparande inte handlar om att kvinnor bör imitera mäns sparbeteende.

– Att öka den finansiella förståelsen handlar i stället om vikten av buffertsparande, försäkringsskydd och insikter om skulder eller hur långsiktigt fond- och pensionssparande fungerar. Kön har inte en självständig roll i den här typen av beslut. Det finns därför ingen anledning till att förmedla olika kunskaper till kvinnor respektive män, säger hon.


Foto: Foto: Finansinspektionen

Det är viktigt att hålla i minnet att skillnaderna i sparbeteende är större inom grupperna kvinnor respektive män, än mellan en genomsnittlig kvinna och en genomsnittlig man, tillägger Therese Wieselqvist Ekman.

– Rent generellt är det så att kvinnor tar ett större ansvar för hushållsekonomin. Man betalar räkningar och fyller kylskåpet, informationen bygger jag på erfarenheter från mina utbildningar.

– Vi upplever att finns olika intressen, det kan vara så att kvinnor inte efterfrågar föreläsningar om långsiktigt sparande. Däremot tror jag att det finns ett väldigt intresse om vi bara får möjlighet att undervisa mer i det. Kollar man på läromedlen i dag så handlar väldigt lite om investeringar eller att investera i fonder.

Kvinnor med ökad kunskap kan göra fler medvetna val utifrån sin livssituation, anser Therese Wieselqvist Ekman på FI.

– Det är viktigt att fortsätta bygga vidare på den privatekonomi som lyfts i gymnasiet och att lära sig om hur livet kan förändras.

När Avanza analyserar spargapet mellan kvinnor och män ser man att skillnaderna börjar redan i tioårsåldern. Fördelningen på barnsparkonton som ägs av en vuxen är nära helt jämn fram till att barnen fyller tio, sedan ökar skillnaderna gradvis. Vid 15-års ålder tillhör vart tredje barnsparkonto en flicka – vid 16 år har det sjunkit till vart fjärde.

– Nästan varannan kvinna anser sig ha liten eller ingen kunskap om sparande och investeringar. Därför är det också så oroande att det dåliga självförtroendet verkar slå rot redan bland barnen. Detta är ett djupt och mångdimensionellt problem som vi måste uppmärksamma och motverka på flera plan, säger Moa Langemark, sparanalytiker på Avanza.

För att jämna ut skillnaderna krävs det flera olika steg, menar hon.

– Vi föräldrar behöver fråga oss själva om vi gör skillnad mellan våra söner och döttrar när det kommer till sparande. Politiker behöver göra fler satsningar för att se till så att spargapet minskas till exempel genom att bättre följa de obalanser som byggs upp på sparmarknaden genom mer statistik.

Finansprofilen Pingis Hadenius vill se ett ekonomiskt körkort.

Finansprofilen Pingis Hadenius vill se ett ekonomiskt körkort.

Foto: Eero Hannukainen/TT

Entreprenören och finansprofilen Pingis Hadenius driver nätverket Economista tillsammans med Isabella Löwengrip och utbildar kvinnor om privatekonomi genom föreläsningar och digitala spartjänster.

Facebookgruppen består av nära 150 000 kvinnor och där handlar ofta de vanligaste diskussionerna om bolån och relationsekonomi. Pingis Hadenius tycker att skolorna borde undervisa mer i privatekonomi och känner stor motivation till att hjälpa, primärt kvinnor, till ett rikare liv.

– Kvinnor är de som har sämst koll på sin ekonomi, men är samtidigt de mest ekonomiskt drabbade. Sparande är det viktigaste för den ekonomiska tryggheten, säger hon och fortsätter:

– Ingen har riktigt löst den här utbildningspraktiken för alla åldrar, jag skulle önska att vi har ett ekonomiskt körkort. Jag tror att det är extra viktigt i ett kontantlöst samhälle. Jag har även kikat närmare på amerikanska studier som visar att en stor del av den relation man har till pengar kan förklaras av ens föräldrar. Jag själv fick med mig respekten för sparandet som liten av mina släktingar, det är viktigt tänker jag.

Pingis Hadenius menar att många sparar det som blir över – hon vänder på det i stället.

– Jag börjar med att sätta av en så stor del av min inkomst jag kan och sedan klarar jag mig på det jag har kvar. Pengar är fortfarande ett tabubelagt ämne, men det är bra att ta tips och råd från andra. Låt dig till exempel inspireras av *FIRE-ekonomi, på lång sikt kan man bli ekonomiskt oberoende och gå i tidig pension.

Se över hur du spenderar och hur väl det stämmer överens med dina livsmål, är ett av hennes bästa tips för sparandet.

– Få igång beteendet genom att börja varje månad med att spara även om det bara är femtio kronor i månaden. Många kan leva väldigt snålt under studietiden och så fort vi kliver ut i arbetslivet så spenderar vi mycket, det handlar om att göra upp en budget, säger hon.

Fotnot: FIRE, finansiellt oberoende och tidig pensionering är en trend som går ut på att leva på avkastningen av sitt sparkapital, vilket är orealistiskt för de flesta.

Läs mer:

Aktieprofiler kritiska till Ericssons agerande

Du kanske också gillar