Hem Ekonomi Polisen kritiseras för upphandling | TTELA

Polisen kritiseras för upphandling | TTELA

förbi admin
0 kommentar

Det gamla avtalet om bärgningstjänster ingicks under 2020 efter en upphandling. Men året efter, under våren 2021, tog Polismyndigheten initiativ till omförhandling och ändringsavtal ingicks med två leverantörer.

Det var inte tillåtet, anser Konkurrensverket. Myndigheten menar att ändringarna i avtalet var så genomgripande att Polismyndigheten borde ha genomfört en ny annonserad upphandling. Det uppskattade värdet för ramavtalen är cirka 15 miljoner kronor beräknat på en fyraårsperiod.

“Det är viktigt att annonsera upphandlingar så att fler leverantörer får möjlighet att lämna anbud. Om de aktuella ändringarna hade funnits med i den ursprungliga upphandlingen hade ett annat anbud kunnat vinna upphandlingen eller andra anbudsgivare kunnat delta”, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten i ett pressmeddelande.

Polismyndigheten har tidigare, i september 2021, dömts att betala två miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en annan otillåten direktupphandling av bärgningstjänster i region Väst. Det är en försvårande omständighet, konstaterar Konkurrensverket.

Du kanske också gillar