Hem Ekonomi Rapport: Vart femte tjänste­företag drabbat av cyberattacker

Rapport: Vart femte tjänste­företag drabbat av cyberattacker

förbi admin
0 kommentar

Cyberangreppen mot företag, myndigheter och organisationer har ökat i takt med digitaliseringen och försämrad säkerhetspolitisk situation. Rysslands invasion av Ukraina har också inneburit ett ökat cyberhot mot Sverige. Enligt Försvarsmakten är cyberhotet det allvarligaste hotet mot Sverige.

– Cyberattacker är redan en realitet. Rapporten visar att vart femte tjänsteföretag har blivit utsatta för cyberattacker under de senaste tre åren, de flesta riktade och kvalificerade. Dessutom upplever de flesta företagen ett konstant ”brus” av attackförsök och det finns företag vars it-system dagligen utsätts för hackerattacker, säger David Wästberg, näringspolitisk expert på Almega.

Rapporten är framtagen av säkerhetskonsultföretaget 4C Strategies på uppdrag av Almega och bygger på intervjuer med ledande befattningshavare som ansvarar för bland annat säkerhetsfrågor och säkerhetsskydd. Dessutom har en enkätundersökning bland Almegas medlemmar genomförts.

Tjänsteföretagen i rapporten uttrycker såväl en vilja som ett behov av samverkan och stöd med myndigheterna i frågor rörande cybersäkerheten. Dessvärre tyder mycket lite på att ett sådant utbyte sker.

– Fler än nio av tio tjänsteföretag samarbetar överhuvudtaget inte med myndigheterna i frågan om cybersäkerheten. De är dessutom osäkra på vilka myndigheter de kan eller bör samarbeta med eller vilka som kan ge dem rätt stöd, säger David Wästberg.

Ett fåtal företag samarbetar dock med myndigheterna. I dessa fall tycks samarbetet fungera bra. Bland de aktörer som nämns återfinns exempelvis Polisen, MSB samt kommuner och regioner.

Du kanske också gillar