Hem Ekonomi Regeringen startar forum mot bedrägerier

Regeringen startar forum mot bedrägerier

förbi admin
0 kommentar

Bedrägerier står i dag för en stor del av gängkriminellas brottsvinster. Bedrägerierna drabbar ofta utsatta grupper så som äldre, och i en modern ekonomi som Sveriges riktar bedragare huvudsakligen in sig på bankkonton och digitala betalningar. Regeringen startar därför ett forum mot bedrägerier tillsammans med aktörerna på betalningsmarknaden.

Banker och andra aktörer på finansmarknaden har en nyckelroll i kampen mot bedrägerier. Detta är ett samhällsproblem och ett förstärkt samarbete mellan aktörer och myndigheter är en förutsättning för att komma framåt i arbetet.

– Att sätta stopp för bedrägerivågen är en viktig del i arbetet att knäcka gängen. I forumet träffar Finansdepartementet aktörer vars tjänster ofta utnyttjas av bedragare och som själva sitter på mycket information, säger finansmarknadsminister Max Elger. 

Forumet har som målsättning att konkretisera problemställningar, ta fram förslag på lösningar och prioritera mellan olika lösningar. Det sker på ett öppet, förutsättningslöst, aktivt och konstruktivt sätt.

Till en början är forumet fokuserat på att ta fram en övergripande färdplan för åtgärder mot bedrägerier. Färdplanen mot bedrägerier ska innehålla konkreta områden för hur bedrägerier ska bekämpas. Ett första område är utbildning och uppmärksamhetskampanjer för att stärka till exempel ungdomars och äldres förmåga att skydda sig mot bedrägerier. Ett andra område är behovet av stärkt informationsdelning mellan privata aktörer eller mellan privata aktörer och myndigheter. Ett tredje område är innovation och utformning av tjänster som försvårar för bedragare och underlättar för individer att skydda sig mot bedrägeriförsök.

– Forumet ska leda till att stärka arbetet mot bedrägerier, både från regeringens och finansbranschens håll, säger finansmarknadsminister Max Elger.

Du kanske också gillar