Hem Ekonomi Region Stockholm bröt mot upphandlingslagen – riskerar tio miljoner i avgift – Altinget

Region Stockholm bröt mot upphandlingslagen – riskerar tio miljoner i avgift – Altinget

förbi admin
0 kommentar

Under våren 2020 höll Region Stockholms ramavtal om bemanningstjänster på att löpa ut. Samtidig var behovet stort av både läkare och sjuksköterskor i takt med att pandemin tog fart. En ny ramavtalupphandling påbörjades, men avbröts under hösten 2021. 

I stället gjorde regionen en direktupphandling värd 800 miljoner kronor, som till att börja med löpte fram till juni 2022, men som sedan förlängdes året ut. Eftersom upphandlingen inte annonserades enligt Lagen om offentlig upphandling anser Konkurrensverket att det handlar om otillåten direktupphandling.

Region Stockholm motiverar direktupphandlingen med synnerliga skäl. Behovet av vårdpersonal var stort på grund av pandemin och tillgång till bemanningstjänster var verksamhetskritiskt. 

Konkurrensverket anser däremot att regionen har sig själv att skylla. Att det tidigare avtalet var på väg att löpa ut var känt, och genom att avbryta ramupphandlingen blev det bråttom, men inte så bråttom att det kan räknas som synnerliga skäl.

– Att pandemin förorsakade oväntade påfrestningar i många organisationer är förståeligt, men det finns en bortre gräns för vad som kan anses utgöra en oförutsedd händelse och därmed ligga till grund för synnerlig brådska i upphandlingslagstiftningens mening, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten i ett pressmeddelande. 

Enligt Konkurrensverket är det inte första gången Region Stockholm gör otillåtna direktupphandlingar och myndigheten vill därför att förvaltningsrätten utdömer högsta möjliga upphandlingsskadeavgift, tio miljoner kronor.

Region Stockholm kommer nu att få möjlighet att svara på yrkandet innan förvaltningsrätten fattar sitt beslut.

Du kanske också gillar