Hem Ekonomi Riksbanken spås slå till med extra stor räntehöjning efter oväntat hög inflation i april

Riksbanken spås slå till med extra stor räntehöjning efter oväntat hög inflation i april

förbi admin
0 kommentar

Inflationen ligger nu på den högsta nivån sedan december 1991, enligt SCB.

Utfallet på 6,4 procent var högre än väntat. I mars låg inflationen på 6,1 procent i årstakt och analytiker hade väntat sig en ökning på 6,2 procent.

Den rekordhöga inflationen i kombination med den senaste tidens rapporter om både stigande producentpriser och svagt stigande inflationsförväntningar tvingar Riksbanken att agera tuffare än tidigare trott:

– Vi ändrade vår ränteprognos efter inflationsstatistiken, och tror nu att Riksbanken höjer styrräntan med 50 punkter till 0,75 procent på nästa möte i juni, säger Mattias Persson, Swedbanks chefsekonom.

Riksbanken väntas därefter höja styrräntan med ytterligare 25 punkter (0,25 procentenheter) på både september- och novembermötet samt i början av 2023. Om mindre än ett år, i april 2023, spås reporäntan var uppe i 1,75 procent, enligt Swedbank.

Riksbanken övergav nollräntan den 28 april när banken höjde med 25 punkter till 0,25 procent.

– Riksbanken behöver nu agera mer kraftfullt, snabbt och resolut för att jaga ifatt, säger Mattias Persson.

Även Christina Nyman, Handelsbankens chefsekonom, spår en dubbelt så stor höjning i juni:

– Prisökningarna sker på bred front. Vi räknar med att Riksbanken höjer med 50 punkter på junimötet. Därefter 25 punkter i september och lika mycket i november.

Högre styrränta drar upp bolåneräntorna över hela linjen, enligt chefsekonomerna.

– Riksbankens räntehöjningar kommer att slå igenom på alla löptider, men mest på de korta räntorna från tre månader och upp till två år. Om bolåneinstituten höjer före eller efter nästa räntebesked den 29 juni återstår att se, säger Swedbanks Mattias Persson.

Stigande boräntor väntas i sin tur dämpa bostadspriserna.

– Efterfrågan är fortsatt stark så effekten kommer inte att märkas direkt. Men räntehöjningarna kommer att bita och få bostadspriserna att plana ut, säger Handelsbankens Christina Nyman.

Kronan spås bli något starkare jämfört med framför allt euron, i och med att svenska Riksbanken ligger före i räntehöjningsloppet jämfört med Europeiska centralbanken ECB.

– Men så länge som den geopolitiska osäkerheten och generellt svaga riskaptiten består, föredrar många investerare de stora, trygga världsvalutorna, vilket kan försvaga kronan trots att Riksbanken höjer räntan före ECB, tillägger Christina Nyman.

Inflationen exklusive energipriser låg på 4,5 procent i april, vilket var i linje med förväntningarna. I mars låg inflationen exklusive energi på 4,1 procent.

– Det var en fortsatt bred prisuppgång i april med prisökningar på bland annat livsmedel, hushållsvaror, restaurangbesök och hotell, säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB, i en kommentar.

Inflationstakten fortsatte att påverkas av höga el- och drivmedelspriser jämfört med samma månad föregående år, enligt SCB.

Inom livsmedel var det framför allt mejeriprodukter som mjölk och ost som blev dyrare, men även höjda priser på ägg, grönsaker och kött bidrog till den stigande inflationstakten i april. Även flera tjänster blev dyrare, däribland transporter, hotellboende och restaurangbesök.

Flera ekonomer pekar ut bredden i uppgången som särskilt betydelsefull i Riksbankens räntebedömning framöver.

Artikeln uppdateras

Du kanske också gillar