Hem Ekonomi Risk för betydligt högre elkostnader i vinter

Risk för betydligt högre elkostnader i vinter

förbi admin
0 kommentar

På onsdagsmorgonen stryper ryska Gazprom gastillförseln i Nord Stream 1 ytterligare en gång. Den gas som Sverige köper in kommer främst från Danmark och Norge, rysk gas utgör endast omkring 1 procent av svensk energiförsörjning.

– Den direkta effekten av Rysslands neddragning är ganska låg, men den indirekta är desto högre, säger Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Handelsbanken, och fortsätter:

– Centraleuropa har ett stort beroende och Sverige är integrerat med resten av Europa på elmarknaden. Det finns förslag att tvinga hushåll och företag att dra ned på el-användningen och då kommer man ett steg på vägen men det är inte säkert att det räcker. Det finns risk för betydligt högre elpriser än förra vintern.

EU:s gaslager är fyllda till 66 procent och kommer inte att hinna fyllas upp så de räcker hela vintern om Gazprom stänger av gasen helt, sade EU-kommissionen på tisdagen. De ryska gasleveranserna till Tyskland är efter onsdagens nedskärning nere på en femtedel av normalläget.

– Det är olycksbådande. Det beror såklart på hur kallt det blir, men en normal vinter så är det vanskligt. Europa brukar nästa alltid fylla på lagren inför vintern, men nu har man inte den möjligheten. Det kan bli en väldigt svår situation, säger Christian Kopfer.

Gazproms leveranser till Tyskland är nere på en femtedel jämfört med normalläget innan kriget.

Foto: Natalia Kolesnikova/AFP

En kallare vinter än vanligt kan påverka Sveriges elpriser kraftigt – vare sig kylan slår till i vårt land eller i Centraleuropa. Vanligtvis har Sverige mer el än vad vi behöver, men under kalla vintrar kan vi behöva importera el.

– Då måste vi vända oss till en utlandsmarknad där det redan är stor brist, säger Christian Kopfer.

Den yttersta risken om efterfrågan på el är för hög är att elnätet kollapsar – vilket helt enkelt innebär ett stort strömavbrott. Det land som riskerar en kollaps kan behöva nödköpa spänning in i elnätet, något som enligt Christian Kopfer kan bli ”enormt dyrt.”

Europa har för kort tid på sig för att lösa situationen, men för att mildra problemen kan det införas ransonering på el och länder har också diskuterat att återstarta gamla kolkraftverk.

– Om du eldar en väldig massa kol och ransonerar så kan det hjälpa en del. Sedan är ju kolkraftverken extremt miljöovänliga, men man kommer nog försöka lyfta fram det som en nödlösning.

För att mildra problemen i vinter kan EU-länder återstarta sina kolkraftverk, som är mycket miljöfarliga.

För att mildra problemen i vinter kan EU-länder återstarta sina kolkraftverk, som är mycket miljöfarliga.

Foto: Martin Meissner/AP

Att konjunkturen blir sämre kan ha vissa positiva effekter för elsituationen, eftersom tung industri inte använder lika mycket som den gör vid en högre konjunktur.

Christian Kopfer tillägger också även Ryssland är beroende av gashandeln med Europa.

– Ryssland vill ställa till så mycket problem som möjligt, men utan att skada sig själva allt för mycket. Under normala omständigheter är Tyskland Rysslands viktigaste gaskund, därför skulle nog jag bli lite förvånad om man kapade helt. Möjligen gör man det under en kortare tid för att skapa turbulens.

Läs mer:

Litauen gör sig fritt från den ryska gasen

Ryssland vrider åt gaskranen – EU förbereder sig för vintern

Du kanske också gillar