Hem Ekonomi Riskerar 10 miljoner i böter

Riskerar 10 miljoner i böter

förbi admin
0 kommentar

Region Stockholms inköp av bemanningstjänster inom vården kan få en bitter eftersmak. 

Konkurrensverket vänder sig till förvaltningsrätten och yrkar på 10 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för otillåten direktupphandling, vilket är högsta möjliga belopp. 

Våren 2020, i början av pandemin, gjorde Region Stockholm en direktupphandling av ramavtal om bemanningstjänster. Upphandlingen genomfördes på grund av synnerlig brådska då det tidigare upphandlade ramavtalet var på väg att löpa ut.

En ny upphandling annonserades men avbröts av regionen hösten 2021.

I stället direktupphandlades ramavtal om bemanningstjänster till ett värde av 800 miljoner kronor. 

Ramavtalet tecknades i slutet av 2021 och löpte inledningsvis från januari till juni 2022, men förlängdes i ett senare skede till sista december i år. 

Enligt regionen var det rätt att direktupphandla eftersom pandemin ledde till ett mycket stort behov av vårdpersonal och tillgång till bemanningstjänster var verksamhetskritiskt. 

Förklaringen köps inte av Konkurrensverket. 

Att ett tidigare ramavtal om bemanningstjänster var på väg att löpa ut var en känd omständighet.

Beslutet att avbryta den annonserade upphandlingen ledde till brådskan att direktupphandla de aktuella tjänsterna. 

När beslutet om direktupphandlingen av bemanningstjänster fattades var det dessutom i ett så sent skede av pandemin att den inte längre kunde betraktas som en oförutsedd händelse. 

Någon synnerlig brådska rådde därmed inte längre, anser Konkurrensverket, som alltså yrkar på 10 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. 

Du kanske också gillar