Hem Ekonomi Säger nej till LOU-undantag – Upphandling24

Säger nej till LOU-undantag – Upphandling24

förbi admin
0 kommentar
Anders Asplund, Uppandlingsmyndigheten.

– Allmännyttiga kommunala bostadsbolag är enligt vår uppfattning offentligt styrda organ enligt både LOU, bakomliggande direktiv och EU-domstolens praxis och omfattas därför av upphandlingsplikt. Bolagens huvudsakliga syfte är inte att generera vinst utan att långsiktigt tillgodose kommunernas behov av bostäder till kommuninvånarna, kommenterar Upphandlingsmyndighetens chefsjurist Anders Asplund i en artikel på myndighetens webbplats.

Det är i ett remissvar till den statliga utredningen ”Sänk tröskeln till en god bostad” som Upphandlingsmyndigheten redovisar sin kritik mot förslaget om undantag från LOU för allmännyttiga bostadsföretag.

Tidigare har Konkurrensverket framfört liknande kritik och från Upphandlingsmyndigheten har generaldirektör Inger Ek reagerat över det hon ser som en ensidig kampanj från Sveriges allmännytta.

Enligt Upphandlingsmyndigheten föreslår utredningen redaktionella ändringar av LOU som inte förändrar att svensk domstolspraxis är i linje med EU-rätten.

– Bestämmelserna i 1 kap. 18 och 22 §§ LOU införlivar redan i dag direktivets regler på ett korrekt sätt. De språkliga ändringar som utredningen föreslår ändrar inget i sak och är därför meningslösa.

Upphandlingsmyndigheten reagerar också över allmännyttans ”tioprocentsargument” – att upphandlingsplikten innebär högre kostnader i den storleksordningen jämfört med privata bolag.

– Utredaren har gått på Allmännyttans uppgifter om att LOU gör det dyrare och har inte gjort någon egen analys. Vi anser att det inte råder någon motsättning mellan att följa LOU och att göra goda affärer, säger Anders Asplund.

Inkomna remissvar finns tillgängliga på regeringens webbplats. 22 augusti är slutdatum för att lämna in synpunkter.

Du kanske också gillar