Hem Ekonomi Scania delårsrapport januari–mars 2022 – Scania

Scania delårsrapport januari–mars 2022 – Scania

förbi admin
0 kommentarÅrets första kvartal har präglats av en hög grad osäkerhet till följd av det förändrade makroekonomiska och geopolitiska världsläget. På Scanias nyckelmarknader är aktivitetsnivån dock fortsatt hög och efterfrågan på lastbilar stark.

Sammanfattning av första tre månaderna 2022

  • Nettoomsättningen minskade med 3 procent till MSEK 34 757 (35 708)
  • Rörelseresultatet minskade med 44 procent till MSEK 2 607 (4 657)
  • Rörelsemarginalen uppgick till 7,5 procent (13,0)
  • Kassaflödet uppgick till MSEK -1 184 (2 862) för Fordon och Tjänster

Kommentar av VD Christian Levin:

“Årets första kvartal har präglats av en hög grad osäkerhet till följd av det förändrade makroekonomiska och geopolitiska världsläget. På Scanias nyckelmarknader är aktivitetsnivån dock fortsatt hög och efterfrågan på lastbilar stark. Även under första kvartalet har vi varit restriktiva med orderläggningen för lastbilar på grund av en redan stor orderbok och produktionsomställningen till Scanias nya drivlineprogram, därav den minskade orderingången. För affärsområdet buss har vi sett en positiv efterfrågtrend under kvartalet med ökad orderingång i främst Latinamerika.

Bristen på halvledare och andra komponenter i den globla leveranskedjan har fortsatt att orsaka produktionsstörningar under kvartalet även om situationen har lättat något under periodens senare del. Leveransflödena har även destabiliserats av konflikten i Ukraina. Med enbart ett fåtal leverantörer i regionen har Scania drabbats lindrigare än andra tillverkare men industrin i sin helhet påverkas av stigande råvaru- och energipriser och brist på arbetskraft.

Våra kunder har ett högt nyttjande av sina flottor och serviceaffären fortsätter att växa. Under första kvartalet ökade serviceintäkterna med 19 procent. Fordons-leveranserna minskade med 28 procent medan leveranser för Power Solutions ökade med 19 procent. Finansierings-portföljen ökade och den underliggande verksamheten i Financial Services är stark. På grund av konflikten i Ryssland och Ukraina där betalningsförmågan väntas försämras har avsättningar för fordringar gjorts. Scanias nettoomsättning minskade med 3 procent medan rörelseresultatet minskade med 44 procent, främst beroende på lägre fordonsvolymer och ett sämre kapacitetsutnyttjande i produktion orsakat av komponentbrister, samt ökade kostnader för insatsvaror.

Trots ett turbulent omvärldsläge fortsätter Scania att driva skiftet mot ett hållbart transportsystem. Under kvartalet gjordes ytterligare investeringar och framsteg inom elektrifiering. Bland annat tillkännagav Scania planen att bygga en provbana anpassad för fordon inom autonomt och elektrifierat. Vi levererar också en e-mobilitetslösning till åkeriet Falkenklev Logisitk, omfattandes fem batteridrivna lastbilar och ladd-utrustning. Det är en del av åkeriets plan att bygga laddstationer för laddning av den egna flottan men även för att kunna erbjuda andra fordon laddning – ett tydligt exempel på hur nya användarmodeller skapas kring elektrifierade lösningar. Scania fortsätter också att i nära samarbete med kund prova innovativa lösningar för elektrifiering av de allra tyngsta tillämpningarna. Ett exempel är den 74-tons el-lastbil för tunga transporter som kommer levereras till gruv- och metallföretaget Boliden under våren 2022. Vidare kommer en elektrisk Scania Heavy Tipper köras i LKAB:s gruva i Malmberget i norra Sverige, tillsammans med en elektrisk kranbil specialanpassad för gruvverksamhet. Vi ser intresset för vårt utbud av elektriska fordon på marknaden sakta men säkert öka även om marknaden för helelektriska lastbilar fortfarande är liten. Scania har under kvartalet tecknat avtal med Köpenhamns kommunala avfallsbolag ARC för leverans av över 100 helelektriska lastbilar till avfallshantering.

Ökade elfordonsvolymer är nödvändigt för att få ner utsläppen i linje med Parisavtalet. Scanias vetenskapligt förankrade klimatmål (Science Based Targets) utgör måttstocken för hur vi driver skiftet. Utöver målen att minska koldioxid-påverkan från vår egen verksamhet och från våra produkter när de används har vi nu utökat målen för dekarbonisering till att omfatta även leveranskedjan. Batteri- och ståltillverkning exempelvis står för en väsentlig del av vårt totala koldioxidavtryck. Vi har för vår europeiska tillverkningskedja satt 2030-mål om 35 till 90 procents reduktion för de olika materialen och komponenterna. Det är bara början på vår resa mot minskade koldioxidutsläpp i leveranskedjan och vi arbetar med att bredda omfattningen så att vår strategi för fossil utfasning till slut ska omfatta hela Scanias värdekedja.”

Kontaktpersoner
Susanna Berlin
Acting Head of Corporate Communications
Tel. 08-553 861 12
Mobil 070-086 05 02

Erik Bratthall
Corporate Public and Media Relations manager
Tel. 08-553 801 51
Mobil 076-724 45 27
Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2020 levererade vi 66 900 lastbilar, 5 200 bussar samt 11 000 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till mer än 125 miljarder kronor, varav över 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 50 000 medarbetare. Forskning och utveckling är huvudsakligen koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Latinamerika, med regionala produktcenter i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON GROUP. För mer information besök: www.scania.com.

Du kanske också gillar