Hem Ekonomi SCB: Arbetslösheten minskade i september – var 6,5 procent

SCB: Arbetslösheten minskade i september – var 6,5 procent

förbi admin
0 kommentar

Nyheter

Publicerad: 2022-10-21 08:53

Antalet sysselsatta ökade under september och antalet arbetslösa minskade. Arbetslöshetstalet var 6,5 procent, en minskning med 1,7 procentenheter, enligt SCB.

I september 2022 var 5 189 000 sysselsatta, icke säsongsrensat. Det är en ökning med 93 000 jämfört med september 2021. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 175,6 miljoner timmar per vecka. Antalet arbetslösa minskade med 96 000 till 359 000. Arbetslöshetstalet var 6,5 procent, en minskning med 1,7 procentenheter. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen och en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 7,1 procent.

Antalet anställda

I september 2022 uppgick antalet anställda till 4 652 000 enligt icke säsongrensade data. Bland kvinnor var antalet anställda 2 278 000 och bland män 2 375 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 958 000 personer. Antalet fast anställda kvinnor var 1 903 000 och antalet fast anställda män var 2 055 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 695 000 personer. Bland kvinnor var antalet tidsbegränsat anställda 375 000 och bland män 320 000.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet anställda till 4 714 000. Motsvarande siffra för fast anställda var 3 970 000 och för tidsbegränsat anställda 744 000. Jämfört med närliggande månader visar det på en ökning av anställda samt fast anställda.

Antalet arbetslösa

I september 2022 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 359 000 personer, icke säsongrensat, vilket är en minskning med 96 000 jämfört med september 2021. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,5 procent, en minskning med 1,7 procentenheter.

Antalet arbetslösa kvinnor minskade med 52 000 personer till 186 000 och antalet arbetslösa män minskade med 44 000 till 172 000. Arbetslöshetstalet var 7,1 procent för kvinnor, en minskning med 2,0 procentenheter, och 5,9 procent för män, en minskning med 1,5 procentenheter.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 125 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 20,8 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 87 000 heltidsstuderande.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I september 2022 uppgick antalet arbetslösa till 398 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,1 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år uppgick antalet arbetslösa till 139 000 personer, vilket ger ett arbetslöshetstal på 20,6 procent.


Du kanske också gillar