Hem Ekonomi SCB: BNP växte i juni | Ekonomi

SCB: BNP växte i juni | Ekonomi

förbi admin
0 kommentar

Jämfört med motsvarande månad i fjol ökade BNP med 4,5 procent.

För hela andra kvartalet ökade BNP 4,2 procent, men i år var det en arbetsdag mindre under kvartalet än i fjol.

”BNP växte i juni men utvecklingen för kvartalet som helhet förklaras till stor del av starka maj” skriver Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB i ett pressmeddelande.

Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och säsongsvariationer.

BNP-indikatorn ska ge en tidig bild av utvecklingen i den svenska ekonomin. Den är baserad på ett mer begränsat och preliminärt underlag än de ordinarie nationalräkenskaperna.

Du kanske också gillar