Hem Ekonomi SCB: Den tidigare minskningen av arbetslösheten planar ut

SCB: Den tidigare minskningen av arbetslösheten planar ut

förbi admin
0 kommentar

Nyheter

Publicerad: 2022-11-18 09:03

Foto: Christine Olsson / TT

En fortsatt ökning av sysselsättningen och antalet arbetade timmar men samtidigt noterar SCB att den tidigare minskningen av arbetslösheten börjar plana ut.

I oktober 2022 var 5 190 000 sysselsatta, icke säsongrensat. Det är en ökning med 130 000 jämfört med oktober 2021. Antalet arbetslösa var 396 000. Arbetslöshetstalet var 7,1 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen och en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 7,3 procent.

– Vi har en fortsatt ökning av sysselsättningen och antalet arbetade timmar ökar också. Däremot noterar vi att den tidigare minskningen av arbetslösheten har börjat plana ut, säger Andreas Tano Bask, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB.

Arbetskraften, sysselsatta och anställda

I oktober 2022 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 586 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 108 000 jämfört med oktober föregående år.

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 190 000 i oktober 2022, icke säsongrensat. Det är en ökning med 130 000 personer jämfört med oktober föregående år.

I oktober 2022 uppgick antalet anställda till 4 678 000 enligt icke säsongrensade data. Det är en ökning med 119 000 jämfört med oktober 2021. Bland kvinnor var antalet anställda 2 279 000 och bland män var antalet anställda 2 398 000. Antalet fast anställda ökade med 87 000 till 3 961 000 personer. För kvinnor var antalet fast anställda 1 884 000 och för män var antalet 2 077 000.

Arbetande timmar, arbetslösa och långtidsarbetslösa

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i oktober 2022 till i genomsnitt 177,8 miljoner per vecka, icke säsongrensat. Kalenderkorrigerat så motsvarar det en ökning med 2,2 procent jämfört med oktober 2021.

I oktober 2022 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 396 000 personer, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,1 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 200 000 och antalet arbetslösa män uppgick till 196 000. Arbetslöshetstalet var 7,6 procent för kvinnor och 6,6 procent för män.

Antalet långtidsarbetslösa (arbetslösa i minst 27 veckor) minskade med 31 000 till 124 000 jämfört med oktober 2021. För både kvinnor och män var antalet långtidsarbetslösa 62 000.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 136 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 21,4 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 85 000 heltidsstuderande.


Du kanske också gillar