Hem Ekonomi Starkare tillväxt andra kvartalet

Starkare tillväxt andra kvartalet

förbi admin
0 kommentar

Den svenska ekonomin vände upp under det andra kvartalet i år efter en nedgång under första kvartalet. Utvecklingen var särskilt stark i maj och uppgången fortsatte i juni. Det framgår i SCB:s tidskrift Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv.

”Det är framförallt tjänstebranscherna som drivit tillväxten i ekonomin de senaste två åren, men i juni gick industrin starkare” säger Johannes Holmberg, nationalekonom på SCB.

Tidskriften sammanfattar läget i ekonomin utifrån den ekonomiska statistiken. Månadens nummer innehåller en fördjupningsartikel som handlar om hushållens konsumtionslån och dess höga räntekostnader. Den internationella utblicken handlar om en svagare detaljhandel i de nordiska länderna. Innehållet i fördjupningsartikeln beskrivs i korthet nedan.

Höga räntebetalningar för konsumtionslån

Hushållens konsumtionslån växer för varje år. Främst är det nischbankernas utlåning som vuxit. Lånebeloppen för konsumtionsändamål är betydligt mindre än för bostadsändamål, men de höga räntorna på konsumtionslån innebär att de står för en betydande andel av räntekostnaderna.

Detaljhandeln i Norden på väg ner

De nordiska länderna klarade sig relativt bra i pandemins första skede. Försäljningen i den svenska detaljhandeln ligger på fortsatt hyggliga nivåer, men i Norge och Danmark har försäljningen minskat under 2022. Spanien har ännu inte återhämtat tappet under pandemin.

Nästa nummer av Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv publiceras 2022-09-12 klockan 08:00.