Hem Ekonomi ”Straffet för att fuska med vab är för lågt”

”Straffet för att fuska med vab är för lågt”

förbi admin
0 kommentar

Det finns en stark trend av ökat vabbande som inte går att hänföra till coronapandemin. Uttaget av tillfällig föräldrapenning – i folkmun vab – ökade med hela 49 procent mellan 2009 och 2019, visar siffror som Timbro begärt ut från Försäkringskassan.

I rena transfereringar kostade den tillfälliga föräldrapenningen skattebetalarna nästan 7 miljarder kronor år 2019, men de samhällsekonomiska förlusterna till följd av minskat arbete är betydligt högre, för att inte tala om den frustration många föräldrar känner när de får svårt att få livspusslet att gå ihop.

Det behövs kraftfulla åtgärder för att få kontroll över situationen. Regeringens särskilda utredare Marika Lindgren Åsbrinks förslag är tyvärr inte tillräckliga.

Sådana riktlinjer finns dock redan. Problemet är snarare att förskolorna inte följer dem.

För det första måste fusket stävjas bättre. I dag kontrolleras skatteinbetalningarna till välfärdssystemet betydligt mer noggrant än bidragsutbetalningarna. Föräldrar som felaktigt tar ut vab löper mycket liten risk att bli upptäckta då kontroller bara görs i cirka 1 procent av fallen. Straffet för bidragsbrott är samtidigt för lågt: vab-fusk för tiotusentals kronor leder ofta bara till några tusenlappar i dagsböter.

Skatteverket har tillgång till uppgifter från arbetsgivare och bank, men utbetalande myndigheter som Försäkringskassan saknar samma information. Lindgren Åsbrink vill förbättra informationsutbytet och öka de manuella kontrollerna, vilket är bra. Det bästa vore dock om utbetalningsprocessen automatiserades, och ersättningen betalades ut först när antingen barnets eller förälderns frånvaro bekräftats.

Olika förskolor har också olika policyer gällande att skicka hem barn vid sjukdomssymtom. Lindgren Åsbrink vill att Folkhälsomyndigheten tar fram riktlinjer för att förhindra att föräldrar tvingas vabba barn som egentligen kan gå på förskola. Sådana riktlinjer finns dock redan. Problemet är snarare att förskolorna inte följer dem. 35 procent av alla föräldrar upplevde (innan pandemin) att förskolan skickade hem barn som föräldrarna själva ansåg var friska, visar en undersökning som Timbro har låtit Demoskop genomföra.

Incitamenten är snedvridna. Förskolorna kan tjäna på sjukfrånvaro: arbetsmiljön blir bättre och enheter som kan förmå föräldrar att stanna hemma behöver inte ha samma löpande höga personaltäthet. Incitamentsstrukturen borde därför balanseras, antingen genom att förskolan får bära kostnaden för en del av vab-dagarna, alternativt att ersättningen till förskolorna bygger på en kombination av grundersättning och dagersättning för varje barn.

Det ska dock påpekas att Folkhälsomyndigheten fortsatt rekommenderar alla att stanna hemma vid minsta symtom på covid-19. Så länge de rekommendationerna kvarstår, är det svårt att anklaga förskolor för att skicka hem barn i onödan. Rekommendationerna borde dock ses över. Sannolikt är det inte längre hållbart att människor fortsatt ska isolera sig vid minsta förkylningssymtom.

Du kanske också gillar