Hem Ekonomi Svenska banker ser över regler: Ska bli svårare att få lån

Svenska banker ser över regler: Ska bli svårare att få lån

förbi admin
0 kommentar

Det råder en helt ny verklighet och det kommer att förändra bolånemarknaden, det menar Bankföreningens vd Hans Lindberg och tar de skenande elpriserna som exempel.

– Det är ju en helt ny situation både för bankerna och för kunderna. Och det måste båda ta höjd för.

”Klarar inte amortering”

Enligt Hans Lindberg ser just nu flera svenska banker över sina “kvar att leva på”-kalkyler, så kallade KALP-kalkyler, som används för att bedöma hur stort bolån en person kan beviljas. Det är en uppskattning av hur mycket hushållet har kvar av inkomsten efter att det har betalat sina skatter, ränteutgifter, drifts- och underhållskostnader för bostaden och sina levnadsomkostnader.

– Om bankerna måste räkna med en högre levnadskostnad och en högre driftskostnad för boendet – det är klart att då blir Kalp-kalkylen mer snäv än vad den var tidigare, säger Hans Lindberg.

– Det blir svårare att få lån helt enkelt, säger Hans Lindberg vidare.

Har bankerna varit för frikostiga i sin långivning?

– Det är ju inte det att hushållen inte klarar av sitt lån, utan man klarar inte av det här extra sparandet [amortering red. anm.] just nu beroende på en exceptionell händelse.

Amorteringspaus får nej

För hushåll som redan i dag har bolån och under hösten sett sina marginaler krympa kraftigt skulle en amorteringspaus lätta på trycket, menar Hans Lindberg. Men Finansinspektionens generaldirektör gav tidigare i veckan tumme ner gällande undantag från amorteringskrav. När myndigheten i samband med räntehöjningar tidigare i höst uppmanade drabbade hushåll att be banken om anstånd blev det rusning.

– Det var i princip att bankernas telefonväxlar fick stänga ner på grund av att trycket. Och det är fortsatt väldigt hög belastning, säger Hans Lindberg.

Han pekar också på en risk för de enskilda bankkunderna.

”Blir definierad som problemkund”

– När man inte har en allmän paus i regelverket kan det få konsekvensen att kunden blir definierad som en problemkund och får svårt att få krediter på andra håll.

Om människor inte klarar av att amortera, som ju är ett krav. Betyder det att bankerna har lånat ut för mycket pengar?

– I det enskilda fallet så kanske är svaret ja på den frågan. Men å andra sidan så är amortering en form av tvångssparande så att i grund och botten har ju hushållet marginaler. Och själva regelverket ger utrymme för den här ventilen.

Du kanske också gillar