Hem Ekonomi Svenska kraftnät rättar L-toppen om vindkraft

Svenska kraftnät rättar L-toppen om vindkraft

förbi admin
0 kommentar

När SVT:s Agenda höll en utfrågning med forskare och riksdagspolitiker om energipolitiken söndagen den 13 november var vindkraftsutbyggnaden en av de stora frågorna.

I Tidöavtalet har M, KD, SD och L kommit överens om att slopa stödet till utbyggnaden till havs. Stödet innebär att vindkraftsföretagen skulle få hjälp av Svenska kraftnät att bekosta anslutningen till stamnätet.

– Tittar vi till exempel på vårt grannland Danmark så ser vi att där går man mot en marknad där det inte finns några statliga subventioner, så det är alldeles uppenbart oerhört lukrativt även om man själv får stå för anslutningskostnaderna, sa Louise Eklund (L), ledamot i riksdagens näringsutskott, i Agendas utfrågning.

Men det stämmer inte generellt, enligt Svenska kraftnät.

”Majoriteten behöver stöd”

– Det finns enskilda projekt i Danmark som har väldigt gynnsamma förhållanden, där man inte har behövt subventioner överhuvudtaget. Men majoriteten av projekten i Danmark behöver ha någon form av stöd för att bli av, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef för Kraftsystem på Svenska kraftnät.

Louise Eklund pekar på de så kallade energiöar som Danmark planerar, och som flera aktörer ska kunna ansluta sig till med havsbaserad vindkraft.

Men de svenska stora projekt som är på gång och väntar på tillstånd handlar om vindkraftsparker långt ut till havs som behöver anslutning till stamnätet.

Vattenfall är den enda aktören som fått tillstånd hittills, och Vattenfalls vd har gått ut och varnat för att det projektet kanske inte kan fortsätta om de måste betala hela anslutningen själva. Men Louise Eklund är inte orolig för att projekten inte blir av.

– Då skulle Sverige vara ett undantag mot all utveckling som sker i Europa, där vi ser att havsbaserad vindkraft är oerhört lukrativt och sker i stor skala, sa Louise Eklund (L), i Agenda.

Håller fast vid att vindkraften är lukrativ

Men när SVT granskar rapporter och beslut i samband med att Sverige skulle införa stödet, så visar det sig att de flesta länder som har vindkraft till havs i stor i stor skala har någon form av system för statliga subventioner.

I Energimyndighetens genomgång i en rapport 2018 har Belgien, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannien, Irland, Nederländerna och Polen någon form av stödsystem för anslutning till elnätet.

– Listan är aktuell. Generellt ser det ut så här fortfarande, säger Daniel Gustafsson på Svenska kraftnät.

– Det finns stöd för väldigt många olika energislag i olika länder, säger Louise Eklund.

Men hur kunde du då säga i Agenda att Sverige skulle vara ett undantag om det skulle behövas subventioner här?

– Jag sa att riktningen är att man inte behöver statliga subventioner, säger Louise Eklund (L).

Hon håller fast vid att man kan säga att vindkraften är lukrativ.

– Det ser vi på ansökningarna om tillstånd för att få bygga på de olika platserna, säger hon.

De utdragna och ovissa processerna för att få tillstånd ska snabbas på enligt Tidöavtalet. Men närmare besked om anslutningarna som Svenska kraftnät skulle stå för dröjer. Näringsminister Ebba Busch (KD) meddelar att hon återkommer senare.

Du kanske också gillar