Hem Ekonomi Svenska kraftnät vill sänka transmissionsnätstariffen ytterligare för 2023

Svenska kraftnät vill sänka transmissionsnätstariffen ytterligare för 2023

förbi admin
0 kommentar

I våras godkände Energimarknadsinspektionen (Ei) att Svenska kraftnät får använda en del av intäkterna från överbelastning (så kallade flaskhalsintäkter) för att sänka transmissionsnätstariffen under 2023. På grund av ökade intäkter har Svenska kraftnät nu ansökt om att få sänka transmissionsnätstariffen ytterligare för 2023, vilket Ei har godkänt.

Bakgrunden till ansökan är att de så kallade flaskhalsintäkterna ökat betydligt sedan prognosen i juni på grund av ökade prisskillnader mellan elområden. De höga priserna innebär att även elnätföretagens kostnader för förluster har ökat.

Ökade kostnader innebär att elnätsföretagen kan höja sina avgifter, vilket då drabbar kunderna.

I det tidigare beslutet, som fattades i juni 2022, godkände Ei att Svenska kraftnät fick använda flaskhalsintäkter för att sänka transmissionsnätstariffen med 2,5 miljarder kronor. Nu har Svenska kraftnät ansökt om att få göra en tariffreducering på ytterligare cirka 3,9 miljarder kronor.

Ei har nu godkänt Svenska kraftnäts ansökan.

Du kanske också gillar