Hem Ekonomi Svenskutvecklad medicin mot alzheimer godkänns i USA

Svenskutvecklad medicin mot alzheimer godkänns i USA

förbi admin
0 kommentar

Läkemedlet, som kommer marknadsföras under namnet Leqembi, baseras på antikroppen lecanemab som tagits fram av den svenska professorn Lars Lannfelt och hans kollegor. Lecanemab riktar sig mot proteinet beta-amyloid, som tros ha stor betydelse i utvecklingen av sjukdomen.

Under de senaste åren har lecanemabs effekt på alzheimerpatienter testats och i november presenterades resultatet. Resultaten visade på en inbromsning av kognitiv och funktionell försämring med hjälp av antikroppen.

”Det här behandlingsalternativet riktar in sig på, och påverkar, den bakomliggande sjukdomsprocessen vid Alzheimers, i stället för att enbart behandla sjukdomens symtom”, säger Billy Dunn, chef för den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA:s avdelning för neurovetenskap.

Studien varade i 18 månader, men förhoppningen är att antikroppen ska fortsätta ge en lindrande effekt, något som i sådana fall skiljer den från dagens symtomlindrande behandling.

Läkemedlet har fått ett så kallat snabbgodkännande i USA. Det görs möjligt om FDA bedömer att tillräckliga tester gjorts, samtidigt som ett viktigt och ”ouppfyllt medicinskt behov” uppfylls. Om lecanemab fyller den funktion som de tidiga testerna visar kommer den beviljas ett ”vanligt” godkännande, fram tills dess kan det dras tillbaka.

”Alzheimer omöjliggör livet för den som lever med sjukdomen och har förödande effekter på deras nära och kära”, säger FDA:s Billy Dunn om beslutet att ge Leqembi ett snabbgodkännande.

Läkemedlet godkänns specifikt för personer med mild eller tidig alzheimers. Behandlingen ges intravenöst var fjortonde dag.

I samband med att studien presenterades uppdagades också problem. Exempelvis var hjärnsvullnad och små hjärnblödningar, så kallad aria, relativt vanliga biverkningar av behandlingen. För att undvika detta uppmanar FDA att patienterna kontinuerligt undersöks med magnetkamera.

Läs mer:

Resultat från uppmärksammad alzheimerstudie nu publicerade

Därför är det så svårt att hitta bot mot alzheimer

Du kanske också gillar