Hem Ekonomi Sveriges Life Science-strategi går framåt

Sveriges Life Science-strategi går framåt

förbi admin
0 kommentar

I tre år har Sverige haft en strategi för Life Science och enligt den nationella samordnaren Jenni Nordborg pågår mycket av arbetet med att nå strategins mål.

Den svenska strategin för Life Science innehåller 30 målsättningar som är indelade i åtta områden. Mycket av arbetet är redan i full gång, det rapporterar Dagens Nyheter.

Exempelvis är arbetet med att samordna sektorn och att samarbeta internationellt och regionalt samt att arbeta för att Norden ska bli globalt ledande inom Life Science i gång. Det är även arbetet med att utbytet av patientdata ska bli säkert och arbetet för att hälsodata ska nyttjas för forskning och innovation.

Andra exempel är att arbetet med att företag ska få bättre möjlighet att genomföra kliniska studier och med att Sverige ska vara föregångare inom precisionsmedicin också är i gång, liksom arbetet med att stärka den tvärsektionella forskningen inom området.

Arbetet med att kompetensförsörjningen i branschen ska ökas genom bättre samverkan är också igång och det är även arbetet med att ge forskande företag bättre villkor, samt främjandet av möjligheter för globala aktörer att investera och forska i Sverige.

Arbetet med några av målen i strategin har ännu inte påbörjats men är i startgroparna, det rapporterar DN.

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: 2021 fantastiskt åt för läkemedelsbranschen [Dagens PS]

Du kanske också gillar