Hem Ekonomi Sveriges största batterilager ska byggas i Karlshamn

Sveriges största batterilager ska byggas i Karlshamn

förbi admin
0 kommentar

Efterfrågan på energilager, till exempel batterilösningar, har gått upp stadigt under senare år. Den snabba ökningen av variabel vind- och solkraft ökar behovet av balanserande kraft som också kan stötta elnätet vid effekttoppar.

Nu ska det nystartade företaget Ingrid Capacity bygga ett batterilager på 70 MW i Karlshamn, vilket gör det till Sveriges största. Effekten motsvarar behovet i en stad med cirka 100 000 invånare.

– Vi ser många olika affärsmöjligheter med lagret. Men inledningsvis är tanken att sälja tjänster på Svenska kraftnäts balansmarknader, framför allt på FCR- och FFR-marknaden, säger företagets strategichef Nicklas Bäcker som har lång erfarenhet av batterisystem från bland annat konsultföretaget Ramboll.

– Men framöver kan vi också gå in och köpa billig el på natten och sälja på dagen på intradagshandeln när det är stor efterfrågan. Vi kan också hjälpa till och stötta det lokala elnätet med effekt.

Sedan tidigare är det klart att Ingrid Capacity ska bygga ett pilotlager på 3 MW av återvunna bilbatterier i samarbete med företaget Batteryloop, som till viss del kan stärka det lokala elnätet. I det storskaliga batterilagret  –  som ska anslutas till Eons regionnät – ska man dock använda nya batterier.

– Helst skulle vi bygga allt med återvunna batterier men det är lite för tidigt för det. Nu pratar vi med alla de stora batteriproducenterna i Europa – vi har inte bestämt leverantör än, säger Nicklas Bäcker.

Strategiskt läge
Att valet föll just på Karlshamn beror på det strategiska läget med bland annat reservkraftverket som granne och att det finns goda förutsättningar för nya anslutningar till elnätet.

Nu för företaget en dialog med Karlshamns Energi om hur batterilagret på olika sätt kan stötta den lokala effektläget.

– Vi tycker att den här etableringen är väldigt positiv och vi hoppas kunna använda batterilagret på något sätt vid behov, säger Benjamin Gacanin, elnätschef på Karlshamn Energi.

Karlshamn har för närvarande inga kapacitetsproblem, men i företagets prognoser till 2040 kommer toppeffektbehovet öka från 22 MW till 38-40 MW. Idag har företaget ett överliggande abonnemang på 24 MW från Eon.

– Idag är kapacitetsläget bra, men ett batterilager kommer ju kunna öka flexibiliteten i hela systemet och sänka toppeffektbehovet, säger Benjamin Gacanin.

Ingrid Capacity – som bland annat ägs av fastighetsutvecklaren Engelbrekt Utveckling och investmentbolaget Neptunia – investerar 350 miljoner kronor i batterilaget i Karlshamn, där ambitionen är att det ska stå klart första halvåret 2024. Arrendeavtalet med kommunen är klart och bygglovet är inskickat.

– Det är ju förhållandevis enkelt att få tillstånd för batterianläggningar jämfört med till exempel vindkraft och solkraft. De tar mindre plats och syns inte lika mycket, konstaterar Nicklas Bäcker.

Siktar på 2 GW i Norden
Den totala lagringskapaciteten blir 70 MWh – det vill säga batterilagret kan mata ut full effekt i en timme.

– Nu bygger vi för att ha en timmes effekt i lager. Men på sikt kanske vi bygger på med fler celler för att få mer energi i förhållande till effekt.

Investeringen i Karlshamn är bara första steget för Ingrid Capacity:
– Ambitionen är att investera 2 GW i Norden. Sedan siktar vi på att bygga ännu mer i Europa, säger Niklas Bäcker.

Vilka blir de största utmaningarna?
– Överlag är det ju alltid lite knepigt med anslutningar i Sverige, men vi försöker identifiera de platser som är enklast. Sedan är omvärldsläget komplicerat. Priserna har gått ner många år i rad, men i år har då snarast gått upp något på grund av komponentbrist och den höga efterfrågan, säger Niklas Bäcker.

Den totala batterilagringskapaciteten i världen ligger på drygt 20 GWh idag och förväntas öka till runt 160 GWh till 2026 enligt den internationella energiorganisationen IEA.

Johan Wickström

Du kanske också gillar